Dödsbodelägares ansvar för Skatteskulder vid försäljning av fastighet

2019-01-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min fru var ensam arvtagere etter sin pappa som dog 1992. Han var svensk, men bodde i Norge. Han hadde en stuga i Lysekil. Denne stugan sto på pappas dödsbo i alle år. Min fru solgte stugan i 2017. Stugan sto skriven på pappas dödsbo i alle år. Mäklaren sa det inte blev nogon skatt av dette, men nå har pappas dødsbo fått ett skattekrav om 150 000 kr. Skattekravet er mot pappas dödsbo, men der finns jo ingen pengar. Måste min fru betala dette skattekravet ? Min fru er norsk medborgare och har bodd i Norge i alle år, men var svensk til hon ble 21 år (67 i dag).Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige kan man vara begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig beroende på vilken koppling man har till Sverige (vilket reglerar på vilka inkomster man ska betala skatt på). När det gäller fastigheter så ska man alltid beskattas i Sverige för vinster från försäljning av fastigheter som är belägna i Sverige vilket framgår av 3 kap.18 § tionde punkten inkomstskattelagen (IL). Så medborgarskapet är därför inte viktig i denna fråga.

Skattesats
När det rör fastigheter ska en vinstskatt betalas på 22% av den vinst man har gjort när man säljer en fastighet vilket framgår av 65 kap 7 § IL och 45 kap. 33 § IL. Köps en fastighet för 100 000 kr och sedan säljs för 1 100 000 kr ska det alltså skattas på 1 000 000 kr (1 100 000 kr – 100 000 kr =1 000 000). Skatten blir då 22% av vinsten vilket alltså innebär att skatten blir 220 000 kr ( 1 000 000 kr x 0,22 = 220 000 kr). I ert fall så har alltså försäljningen gett en vinst på ca 700 000 kr vilket föranleder en skatt på ca. 150 000 kr.

Ansvar för skulder
Alla skatter som dödsboet har ska dödsboet betala med de tillgångar som finns hos dödsboet. I din fråga nämner du att dödsboet inte har några pengar trots att en fastighet (tillgång) som tillhörde dödsboet har sålts. Det innebär att ett arvskifte måste ha skett (till din fru) som var den enda arvtagaren, alltså att hon har fått vinsten från försäljningen av stugan. Fastigheten var en tillgång hos dödsboet och då ska tillgångarna täcka skulderna hos dödsboet. Att tillgången har gått över till din fru innebär att din fru blir ansvarig att täcka skatteskulden med dödsboets tillgångar (som nu din fru har fått). Dödsbodelägare ansvarar för att den avlidnes samt dödsboets skulder blir betalda. I ditt fall när en fastighet har sålts är dödsbodelägaren ansvarig för att reavinstskatten blir betald (alltså skatten på vinsten från försäljningen). Har det inte blivit någon vinst på försäljningen av fastigheten ska dock ingen skatt betalas.

Enligt 23 kap 1 § Ärvdabalken så förrättas arvsskiftet av arvingarna själva vilket då innebär att din fru har fått bestämma när dödsboets tillgångar ska tillfalla henne. Här kunde din fru ha väntat med arvskiftet så pengarna från försäljningen av stugan hade täckt skatteskulden och då istället fått ut ett mindre arv. Nu har istället arvskiftet skett innan alla skulder är betalda. Hade din fru istället ärvt fastigheten och sedan sålt fastigheten hade skattesituationen blivit densamma.

När dödsbodelägare inte ansvarar för skulder
Hade det dock funnits skulder som översteg de tillgångar som dödsboet hade/har haft ansvarar man inte som dödsbodelägare för dessa skulder men i detta fall har det funnits tillgångar som ärvts av din fru, dessa måste då självklart betalas.

Vad mäklaren menar när han säger att fastigheten inte behöver beskattas är för mig osäkert, då alla vinster från fastighetsförsäljningar inom svensk mark ska beskattas i Sverige.

Handlingsplan
-kontakta Skatteverket (om ni inte dragit av mäklarkostnader/förbättringskostnader eller liknande, eller om en vinst på ungefär 700 000 kr från försäljningen inte har gjorts)
-Har inget fel skett (alltså att en vinst på ca 700 000 kr har gjorts) ansvarar din fru tyvärr för den skatteskulden och ska då betalas till Skatteverket genom dödsboet.

Har du några ytterligare frågor eller behöva komma i kontakt med mig når du mig på marcus.karlsson@lawline.se
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81881)