Dödsbodelägare vill inte skriva på avtal

2017-11-14 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är fem syskon med ett oavslutat dödsbo efter vår mor. Kvar finns bara lite pengar på en bankbok. En av oss har haft fullmakt att företräda oss, men banken begärde efter några år en ny fullmakt, och nu vill ett av syskonen inte skriva på för en ny fullmakt. Vi övriga vill avsluta dödsboet och därmed bankkontot och fördela pengarna mellan oss. Hur skall vi göra för att få detta till stånd , när en av oss inte vill skriva på något papper?Vi börjar bli gamla och vill avsluta dödsboet , som redan existerat alldeles för länge p.g.a. div. andra tvister, som dock inte är aktuella längre.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB)

Om det finns mer än en dödsbodelägare skall bouppteckningen efterföljas av ett arvskifte. Om någon vägrar att underteckna ett arvskiftesavtal kan någon av dödsbodelägarna ansöka om en skiftesman vid tingsrätten, 23 kap 5 § ÄB. En skiftesman utsedd av tingsrätten kan ta ett beslut gällande arvskiftet även om någon dödsbodelägare vägrar att underteckna ett arvskiftesavtal!

Klicka här för att se hur ni ansöker om skiftesman.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer ni undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (677)
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?
2021-11-02 Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
2021-10-31 Vad händer med ett osignerat testamente?

Alla besvarade frågor (97418)