Dödsbodelägare vägrar skriva under arvsskifteshandling

2019-06-15 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, jag är ombud för ett dödsbo.Önskar nu att dödsboet ska kunna skiftas av en jurist.En av dbo ägarna vägrar skriva på ansökan om skifte.Hur kommer vi vidare om en part vägrar skriva på ansökan om skifte?Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår dig är det en av dödsbodelägarna som vägrar skriva på arvsskifteshandlingen. Frågor som rör arvsskifte regleras i ärvdabalken (ÄB).

För att det ska bli möjligt att genomföra ett arvsskifte krävs det att alla dödsbodelägare skriver under skifteshandlingen, enligt 23. Kap 4 § ÄB. Vägrar någon av dödsbodelägarna att skriva under, kan du ansöka hos tingsrätten om att en skiftesman ska utses, enligt 23 kap. 5 § ÄB. Skiftesmannen ska utreda dödsboet och ska försöka få alla dödsbodelägare att komma överens.

Ifall det inte skulle vara möjligt för att nå en överenskommelse kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte. Då behövs inte heller samtliga dödsbodelägares underskrift. Det innebär även att skiftesmannen beslutar om hur tillgångarna ska fördelas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kan en dödsbodelägare överklaga skiftesmannens beslut?
2019-06-19 21:31
Ja, enligt Äktenskapsbalken 17 kapitlet 8 § 2 st kan en part som är missnöjd med bodelning och förrättats av skiftesmannen klandra (överklaga) den. Talan måste väckas inom 4 veckor efter delgivningen av arvskiftet. En talan väcks genom att den som vill klandra arvskiftet lämnar in en stämningsansökan till den tingsrätt som förordnat skiftesmannen. Målet kommer att handläggas som ett tvistemål och den som lämnat in stämningsansökan mot de andra dödsbodelägarna kommer att betala avgiften för stämningsansökan.
2019-06-20 18:05
Notera skrivfelet ovan - en part som är missnöjd med arvsskiftet som förrättats av skiftesmannen (ej bodelning) kan överklaga det.
2019-06-20 18:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (519)
2019-09-15 Hur snart efter ett dödsfall måste ett arvskifte av en lantbruksfastighet göras?
2019-08-26 Kan man ärva dagsböter?
2019-08-21 Ärver make lån?
2019-08-18 Påverkar det arvet till barnen att ge pengar till barnbarnen?

Alla besvarade frågor (72930)