Dödsbodelägare vägrar skriva under arvsskifteshandling

2019-06-15 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, jag är ombud för ett dödsbo.Önskar nu att dödsboet ska kunna skiftas av en jurist.En av dbo ägarna vägrar skriva på ansökan om skifte.Hur kommer vi vidare om en part vägrar skriva på ansökan om skifte?Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår dig är det en av dödsbodelägarna som vägrar skriva på arvsskifteshandlingen. Frågor som rör arvsskifte regleras i ärvdabalken (ÄB).

För att det ska bli möjligt att genomföra ett arvsskifte krävs det att alla dödsbodelägare skriver under skifteshandlingen, enligt 23. Kap 4 § ÄB. Vägrar någon av dödsbodelägarna att skriva under, kan du ansöka hos tingsrätten om att en skiftesman ska utses, enligt 23 kap. 5 § ÄB. Skiftesmannen ska utreda dödsboet och ska försöka få alla dödsbodelägare att komma överens.

Ifall det inte skulle vara möjligt för att nå en överenskommelse kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte. Då behövs inte heller samtliga dödsbodelägares underskrift. Det innebär även att skiftesmannen beslutar om hur tillgångarna ska fördelas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (556)
2020-05-31 Vad är riskerna med att fördela arvet innan skulderna betalats?
2020-05-28 Hur fördelas arvet?
2020-05-19 Assistans med arvsskifte, lottläggning, andelsberäkning och testamente
2020-05-18 Kan man testamentera bort efterarv?

Alla besvarade frågor (80597)