FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte19/05/2018

Dödsbodelägare vägrar skriva under arvskifte

Vad gör jag när mina syskon vägrar att skriva på arvsskiftet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna genomföra ett arvskifte krävs att samtliga dödsbodelägare skriver under skifteshandlingen (23 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB)). Om någon dödsbodelägare vägrar skriva under kan du ansöka hos tingsrätten om att en skiftesman ska utses (23 kap. 5 § ÄB). Skiftesmannen utreder dödsboet och försöker få delägarna att komma överens. Om det inte går att få till en överenskommelse mellan delägarna genomför skiftesmannen ett tvångsskifte som inte kräver samtliga dödsbodelägares underskrift. Det innebär att skiftesmannen beslutar om hur tillgångarna ska fördelas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare