Dödsbodelägare som inte kommer överens

Hej

Vad kan man göra om dödsbo ägare är oense om ett arv som ej är med i bouppteckningen vad gäller rent juridiskt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dödsbodelägarna i ett dödsbo har till uppgift att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Detta innebär att delägarna ska vara överens om de åtgärder som vidtas i boet. Endast åtgärder som inte tål att uppskjutas får företas även om någon dödsbodelägare inte samtycker till åtgärden. Detta regleras i 18 kap. 1 § ärvdabalken.

Om dödsbodelägare inte kan komma överens kan de gemensamt utse en boutredningsman som får ta över förvaltningen av dödsboet. Kan de inte heller komma överens om en lämplig boutredningsman, kan de begära att rätten ska förordna att egendomen ska avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon som kan ta hand om förvaltningen enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken. Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver enligt 19 kap. 3 § ärvdabalken. En boutredningsman får då till uppgift att förvalta boet och iaktta att bereda boet för skifte, skifta boet om ni så önskar och lämna ut egendom till er i enlighet med skiftet. En boutredningsman är alltså ett alternativ om man har svårt att komma överens dödsbodelägarna emellan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000