Dödsbodelägare oense om boutredningsman

FRÅGA
Min pappa har dött och vi är tre barn som ska ärva. Om två av oss är överens av val av bouppteckningsman och den tredje motställer sig valet. Får vvi två barn "rösta över" och välja bouppteckaren ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 19kap. 1§ Ärvdabalken ska rätten, om en dödsbodelägare begär det, utse en boutredningsman. I detta fall är det ni barn som är dödsbodelägare enligt 18kap. 1§ Ärvdabalken. Vidare stadgas i 19kap. 3§ Ärvdabalken att rätten ska utse en så kvalificerad boutredningsman att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Dessutom stadgas att om dödsbodelägare har föreslagit någon som boutredningsman ska det särskilt beaktas.

Alltså kan ni inte "rösta över" ert syskon eftersom det är rätten som utser boutredningsman. Däremot har ni givetvis möjlighet att föreslå ert alternativ till boutredningsman vilket rätten sedan särskilt kommer att beakta.

Hoppas att det gav svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92105)