Dödsbodelägare kallas till bouppteckningen

FRÅGA
Hej. Vi är 5 syskon (ALLA på pappas sida) och nu har vår pappa dött. Men vi har lite konflikter sen innan som gör att vi inte har så mkt kontakt med varandra. Hur blir det nu? Kommer vi få veta kring arvslott eller inte? Får vi veta om o när så fall? Alltså meddelas vi om vi får ärva något eller inte.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De frågor du ställer till finns reglerade i ärvdabalken som jag hädanefter kommer förkorta ÄB (se länk till ÄB här).

Eftersom ni alla är syskon och har samma far är ni alla ers far dödsbosdelägare. Detta framgår enligt 18 kap. 1 § ÄB (se här).

Vad som sker när någon dör är att en bouppteckning ska göras. En bouppteckning är när alla den dödes tillgångar räknas. Denna bouppteckning görs av dödsbodelägarna och den ska göras tre månader efter dödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB (se här). Den som vårdar er fars egendom efter hans bortfall ska bestämma tid för bouppteckning, samt var den ska hållas. Detta lär troligtvis vara något av ditt syskon. Detta framgår enligt 20 kap. 2 § ÄB (se här). Det är i denna paragraf det står att alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen. Utöver detta ska även två utomstående personer utses för att hålla koll på att allt som antecknats gjort rätt.

Det är vid bouppteckningen ni kommer få veta hur mycket tillgångar er far hade och hur mycket var och en av er får ärva. Jag antar att er far inte var gift, eftersom då kommer ni inte alls ärva något förrän hans fru avlider enligt 3 kap. 1 § ÄB (se här). Detsamma gäller även om det finns ett testamente som skulle göra att pengar ges åt någon annan. Men även om det finns ett testamente som egentligen skulle kunna göra er arvslösa så har ni rätt till att bli kallade till bouppteckningen och då kan ni begära jämkning i testamentet för att få ut er laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB (se här).

Jag vill alltså bara påpeka att det är inte möjligt för ett syskon att köra hela arvsprocessen helt själv, skulle någon av er inte kallas till bouppteckningen så kan den uteblivna föra talan i domstol och yrka att domstolen ogiltigförklarar hela arvsprocessen.

För att sammanfatta, någon av er syskon kommer alltså ta hand om er fars egendom tills ni blir kallade till en bouppteckning. Där kommer ni få veta vilka tillgångar er far hade och eftersom ni är fem syskon och jag antar att det varken finns en fru i livet eller ett testamente som säger något annat så kommer ni få en femtedel av egendomens värde var.

Jag bifogar en länk nedan till skatteverkets hemsida där det går att läsa mer om bouppteckningar.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, har du några ytterligare funderingar lämna en kommentar här på Lawlines hemsida så svara jag på den så fort jag kan.

Länk till skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning.4.18e1b10334ebe8bc80001217.html

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1043)
2021-02-28 Ärver make pengar på bankkonto?
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

Alla besvarade frågor (89880)