Dödsbodelägare ej överens om förvaltning

FRÅGA
Hej Lawline....Vi är 6 syskon som håller på med vår bortgågna mamma som bodde helt själv och det finns inga ekonomiska tillgångar eller dyligt hos henne så nu till min fråga...Vi är 5 som helt är överens av allt som har med vår mamma och göra så den ena av mina systrar sätter sig imot allt och ska polisanmäla oss för vi vill ha fixat allt med hennes lägenhet och mamma gick bort (vi hittade henne i sin säng 17/3 2015 ...)så hur kan man gå vidare eller hur kan man få isåfall min tråkiga syster och få ta hand om allt istället så vi avsäjer oss allt med dödsboet och....är så trött på henne nu vi ska bli polisanmälda och en massa hot om allt.....snälla hjälp oss 5 syskon som vill ha detta borta så man kan gå vidare med vår sorg....mvh janne
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt Ärvdabalken (ÄB) 18 kap. 1§ är ni dödsbodelägare i form av arvingar. Huvudregeln är att dödsbodelägarna fattar beslut gemensamt och att varje delägare alltså har vetorätt mot beslut angående förvaltning av dödsboet. Ytterligare bestämmelser om detta finns i ÄB 18 kap.

Om delägarna i dödsboet inte kan komma överens om förvaltningen så kan vem som helst av delägarna anlita en boutredningsman, vilket stadgas i ÄB 19 kap. 1§. Boutredningsmannen ska då I stället för dödsbodelägarna förvalta och företräda dödsboet (ÄB 19 kap. 11-12§§).

Om er syster inte vill samarbeta med er gällande förvaltning av dödsboet så är mitt tips att ni bör ansöka hos rätten om tillsättande av en boutredningsman.

Vad som ska finnas med i ansökan regleras i ÄB 19 kap. 2§.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (825)
2020-07-02 Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?
2020-06-30 Vad händer med uppskov vid försäljning av bostad om man avlider?
2020-06-30 Vad händer då dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?
2020-06-29 Förmånstagarförordnande och dödsbo

Alla besvarade frågor (81686)