Dödsbodelägare

FRÅGA
Jag är ogift och barnlös. Mina föräldrar är döda (arvet skiftat). Jag har en syster som jag inte umgås med.Jag har skrivit ett testamente till förmån för mina vänner. Är min syster dödsbodelägare? Dvs. har hon rätt att delta i boets förvaltning, rätt att begära boutredningsman etc. tills dess att testamentet vinner laga kraft?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Svaret på din fråga är ja. Din syster, som enda legala arvinge, är dödsbodelägare tillsammans med dina vänner som du testamenterat dina tillgångar till, dock endast fram till att testamentet vunnit laga kraft. Detta framgår av Ärvdabalkens 18:e kapitel, 1:a paragraf, fjärde stycket som du hittar här.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll