Dödsbo kostnader

FRÅGA
Ska dödsboet ta kostnaden för bårhusförvaring och bårtransport av den enskilde, i vilka fall inte?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är ärvdabalken (ÄB).

Av 20:4 1 st ÄB framgår att vid bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet. Det vill säga dödsdagen/tidpunkten är avgörande. Det finns dock ett undantag till detta, och det är begravnings och bouppteckningskostnader, som också ska tas upp i bouppteckningen som skulder även då dessa föreligger efter dödstidpunkten.

Dödsboet ska alltså ta kostnaderna kopplade till begravningen, som exempelvis den bårtransport begravningsbyrån ansvarar för. (Undantag är kostnader som redan täcks av begravningsavgiften – exempelvis gravplats, eller om personen var medlem i exempelvis Svenska kyrkan – kostnader för präst med mera). I vissa fall kan kommun/landsting i första steget ansvara för transport/förvaring innan begravningsbyrån tar vid, och om en kostnad tas ut för detta kan skilja från kommun till kommun.

Skulle istället den avlidnes skulder skulle vara större än tillgångarna är huvudregeln att dessa skulder avskrivs, arvingarna ska alltså inte ärva dessa. Skulle inte dödsboets tillgångar räcka till begravningskostnader kan dödsboet söka om ekonomiskt bistånd för begravning/bouppteckningskostnader och för att den avlidne ska kunna få en "värdig begravning" (4:1 socialtjänstlagen).

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte att annars höra av dig till Lawline igen

Med vänliga hälsningar,

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80634)