Dödsbo kostnader

Ska dödsboet ta kostnaden för bårhusförvaring och bårtransport av den enskilde, i vilka fall inte?

Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är ärvdabalken (ÄB).

Av 20:4 1 st ÄB framgår att vid bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet. Det vill säga dödsdagen/tidpunkten är avgörande. Det finns dock ett undantag till detta, och det är begravnings och bouppteckningskostnader, som också ska tas upp i bouppteckningen som skulder även då dessa föreligger efter dödstidpunkten.

Dödsboet ska alltså ta kostnaderna kopplade till begravningen, som exempelvis den bårtransport begravningsbyrån ansvarar för. (Undantag är kostnader som redan täcks av begravningsavgiften – exempelvis gravplats, eller om personen var medlem i exempelvis Svenska kyrkan – kostnader för präst med mera). I vissa fall kan kommun/landsting i första steget ansvara för transport/förvaring innan begravningsbyrån tar vid, och om en kostnad tas ut för detta kan skilja från kommun till kommun.

Skulle istället den avlidnes skulder skulle vara större än tillgångarna är huvudregeln att dessa skulder avskrivs, arvingarna ska alltså inte ärva dessa. Skulle inte dödsboets tillgångar räcka till begravningskostnader kan dödsboet söka om ekonomiskt bistånd för begravning/bouppteckningskostnader och för att den avlidne ska kunna få en "värdig begravning" (4:1 socialtjänstlagen).

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte att annars höra av dig till Lawline igen

Med vänliga hälsningar,

Anneli NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”