DNA-test och ändring i faderskap

2018-01-24 i Faderskap
FRÅGA
Hej jag blev gravid snabbt efter jag träffade mitt ex och hade precis innan vart med en annan man. Detta hade jag förträngt men nu har jag känslan att mitt ex inte är biologisk far till henne, han skrev på faderskapspapper utan dna test. Min fråga är kan jag kräva ett dna test nu och förlorar han vårdnaden om det visar sig att han inte är biologisk far? Om man beställer egna hemma DNA test kan man använda det som bevis för att häva faderskapet?
SVAR

Hej! Stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Eftersom detta rör en fråga om faderskap blir Föräldrabalken (FB) tillämplig.

Jag antar att du menar att en faderskapsbekräftelse gjorts enligt 1 kap 4§ FB och att formkraven däri är uppfyllda.

Enligt 1 kap 4§ 3 stycket FB kan denna bekräftelse komma att sakna verkan om det bekräftas att han inte är far till barnet.

DNA-test nu

Med det ovan sagda kan DNA-test göras även nu, det finns ingen tidsgräns på när DNA-test måste göras. Däremot saknar du som moder talerätt, dvs. rätt att vara part och väcka talan om ändring av faderskap genom dom. Om du är vårdnadshavare till dottern så är du även förmyndare enligt 10 kap 2§ FB och kan väcka talan (om att denna man inte ska anses vara fader) åt barnet som är part i målet enligt 3 kap 2§ jämte 3 kap 4§ 1 stycket FB.

Du kan även vända dig till socialnämnden i din kommun för att få en blodundersökning genomförd eftersom du tror att det kan vara en annan far då du haft samlag med en annan man under tiden barnet kan ha blivit avlat, 2 kap 6 § FB.

DNA-test hemma

Beträffande DNA-test hemma kan detta göras för att fastställa faderskapet till barnet. Jag rekommenderar att du, om du väljer att inte göra ett sådant DNA-test, vänder dig som ovan nämnt till socialnämnden eller om du väcker talan om ändring av/fastställande av faderskap, vänta på att domstolen gör en genetisk undersökning enligt 1 kap 5§ FB.

Vårdnaden

Om faderskapet inte tillfaller den mannen som bekräftat i dagsläget är han inte biologisk eller genetisk förälder och kommer heller inte anses vara vårdnadshavare. Detta framgår bl.a. av användningen av begreppet förälder i 6 kap FB motsatsvis.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga! Om du behöver mer hjälp kan du ställa en ny fråga här.

Med vänlig hälsning,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (376)
2022-01-01 Ändring av faderskap
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap

Alla besvarade frågor (98546)