Djur i dödsbo

FRÅGA
HejVad gäller för djur som finns i ett dödsbo som inte kan eller vill tas om hand av dödsbodelägarna?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att välja dig till Lawline med din fråga!

Regleringar kring dödsbo finns i 18 kap. Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

De som är dödsbodelägare (make, sambo, arvingar och universella testametstagare eller eventuell särskild dödsboförvaltning) ska förvalta den avlidnes egendom under boets utredning vilket framgår av 18:1 1 st ÄB.

Djur räknas i lagens mening som egendom då de inte är egna rättssubjekt. Det finns inget lagrum som tydligt identifierar dem som sak, men om man motsatstolkar 1 kap. 1§ Jordabalken (JB) så kommer vi i samband med resonemanget om att de inte är rättssubjekt fram till att de är lös egendom, då de inte är fast egendom.

Konstigt som det må kännas så behandlas de i juridisk mening precis som annan lös egendom vid dödsboutredningen. Alltså, om ingen vill ha eller kan ta hand om djuren i dödsboet och ni är överens om detta (märk väl att det är viktigt att alla dödsbodelägare är överens så att djurets värde ej måste ersättas enligt 18:6 ÄB) så rekommenderar jag att ni söker ett nytt hem åt djuret i fråga, ni måste åtminstone omedelbart se till att djuret i fråga omhändertas så att ingen eventuell talan enligt 16:13 Brottsbalken om djurplågeri väcks.

Helt enkelt måste djuret i juridisk mening behandlas som annan lös egendom men om ni vill så kan dödsbodelägarna välja att sälja denna "egendom" eller på annat sätt avhända er "den".

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

Jessica Khoo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95725)