Djur i dödsbo

Hej

Vad gäller för djur som finns i ett dödsbo som inte kan eller vill tas om hand av dödsbodelägarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att välja dig till Lawline med din fråga!

Regleringar kring dödsbo finns i 18 kap. Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

De som är dödsbodelägare (make, sambo, arvingar och universella testametstagare eller eventuell särskild dödsboförvaltning) ska förvalta den avlidnes egendom under boets utredning vilket framgår av 18:1 1 st ÄB.

Djur räknas i lagens mening som egendom då de inte är egna rättssubjekt. Det finns inget lagrum som tydligt identifierar dem som sak, men om man motsatstolkar 1 kap. 1§ Jordabalken (JB) så kommer vi i samband med resonemanget om att de inte är rättssubjekt fram till att de är lös egendom, då de inte är fast egendom.

Konstigt som det må kännas så behandlas de i juridisk mening precis som annan lös egendom vid dödsboutredningen. Alltså, om ingen vill ha eller kan ta hand om djuren i dödsboet och ni är överens om detta (märk väl att det är viktigt att alla dödsbodelägare är överens så att djurets värde ej måste ersättas enligt 18:6 ÄB) så rekommenderar jag att ni söker ett nytt hem åt djuret i fråga, ni måste åtminstone omedelbart se till att djuret i fråga omhändertas så att ingen eventuell talan enligt 16:13 Brottsbalken om djurplågeri väcks.

Helt enkelt måste djuret i juridisk mening behandlas som annan lös egendom men om ni vill så kan dödsbodelägarna välja att sälja denna "egendom" eller på annat sätt avhända er "den".

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning