Dispens från krav på hemvist för svenskt medborgarskap

Beviljas en dispens från krav på hemvist vid ansökan om medborgarskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att beviljas svenskt medborgarskap krävs bland annat att personen haft permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige i två år om det rör en dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, i fyra år för den som är statslös eller bedöms som flykting enligt Utlänningslagen 4:1 och i fem år för övriga utlänningar. (Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 11§).

Dispens kan medges om sökanden tidigare varit svensk medborgare, om sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare eller om det annars finns särskilda skäl till det. (Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 12§)

Dispens på grund av "särskilda skäl" tillämpas sällan; det skulle exempelvis kunna handla om att en utlänning skulle kunna tillföra särskild nytta för Sverige, såsom exempelvis forskare.

För att få dispens på grund av att den sökande är gift eller sambo med en svensk medborgare har det i praxis ansetts räcka med tre års vistelse för en utlänning som annars behöver ha vistats i Sverige fem år, om den sökande varit gift eller sambo med en svensk medborgare sedan minst två år.(Se MIG 2015:7).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000