Dispens från krav på hemvist för svenskt medborgarskap

2017-06-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Beviljas en dispens från krav på hemvist vid ansökan om medborgarskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att beviljas svenskt medborgarskap krävs bland annat att personen haft permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige i två år om det rör en dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, i fyra år för den som är statslös eller bedöms som flykting enligt Utlänningslagen 4:1 och i fem år för övriga utlänningar. (Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 11§).

Dispens kan medges om sökanden tidigare varit svensk medborgare, om sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare eller om det annars finns särskilda skäl till det. (Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 12§)

Dispens på grund av "särskilda skäl" tillämpas sällan; det skulle exempelvis kunna handla om att en utlänning skulle kunna tillföra särskild nytta för Sverige, såsom exempelvis forskare.

För att få dispens på grund av att den sökande är gift eller sambo med en svensk medborgare har det i praxis ansetts räcka med tre års vistelse för en utlänning som annars behöver ha vistats i Sverige fem år, om den sökande varit gift eller sambo med en svensk medborgare sedan minst två år.(Se MIG 2015:7).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1208)
2021-07-31 Uppehållstillstånd pga anknytning
2021-07-31 Krävs permanent uppehållstillstånd för att få svenskt medborgarskap?
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?

Alla besvarade frågor (94587)