FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 20/03/2018

Diskriminering på arbetsplats

En chef har vid 2 tillfällen kränkt en anställd (från Ghana).

1. Why are you sitting? You must work like bananas in the boats! (Syftade på slavarna)

2. En annan anställd tog bild på hen varpå chefen skrattar och säger vi borde skicka bilden till ett zoo.

Är detta lagligt? Om inte vilka åtgärder/ersättningar kan man göra/kräva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga hänför sig främst till diskrimineringslagen (DiskrL).

Av 1 kap. 1 § DiskrL går det att utläsa vad som utgör diskrimineringsgrunder i Sverige. Det är bl.a. funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och kön. I 1 kap. 4 § DiskrL framgår det sex olika saker som kan utgöra diskriminering. Det du beskriver passar in på paragrafens fjärde alternativet, trakasserier. Där framgår det att någon inte får kränka en annans värdighet som har samband med diskrimineringsgrunderna. I 2 kap. 1 § 1 st. 1 p. DiskrL uttrycks det att en arbetsgivare inte på något vis får diskriminera en arbetstagare. Detta är även något som inte får avtalas bort enligt 1 kap. 3 § DiskrL, utan regeln är tvingande till arbetstagarens fördel.

Alltså, av de omständigheter du presenterat så är min bedömning att den anställda fått utstå kränkningar som är hänförliga till dennes etniska tillhörighet, vilket i sin tur utgör en diskrimineringsgrund.

På en arbetsplats har arbetsgivaren en skyldighet att se till att ingen diskrimineras och aktivt arbeta med åtgärder mot diskriminering, 2 kap. 3 § och 3 kap. 4 § DiskrL.

Vad som kan göras:

1. Vända sig till fackförening, om den anställda är medlem i en sådan.

2. Vända sig till diskrimineringsombudsmannen (DO) som utövar tillsynen över frågor likt denna, 4 kap. 1 § DiskrL.

Därefter kan såväl DO och fackföreningen föra den anställdas talan i domstol, 6 kap. 2 § DiskrL. Det som kan aktualiseras när arbetsgivaren diskriminerat eller inte följt sina förpliktelser är diskrimineringsersättning, vilket framgår av 5 kap. 1 § 1 st. DiskrL. Värt att nämna är att det är den som påstår att diskriminering förekommit som till en början har bevisbördan för detta, 6 kap. 3 § DiskrL. Däremot räcker det med att visa det finns anledning att anta att diskriminering förekommit, därefter går bevisbördan över på arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis tyder omständigheterna på att den anställda blivit diskriminerad, vilket förstås inte är okej. Om personen är medlem i en fackförening bör den först och främst vända sig dit. Nästa steg är att vända sig till DO.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,Martin RosénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000