Diskriminering i undersökning till masteruppsats

2017-03-07 i Övrigt
FRÅGA
Hej Lawline,Vi är två studenter från Lunds Universitet som skriver en masteruppsats om bristen på studenter med utländsk bakgrund. Vi undrar om vi får ta in information om etnisk ursprung på de studenter som är relevanta för vår studie. Det vill säga att vi ger dem ett formulär där de får fylla i om de är födda utomlands eller om deras föräldrar är födda utomlands. Vad är det man får fråga i denna studie och inom vilka sammanhang? När får man dokumentera etnisk bakgrund och när får man inte? Vilka lagar är det som berör detta ämne?Tack på förhand,Vänlig Hälsning,
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Lagrummet ni letar efter är Diskrimineringslagen. Däri stadgas vad som kan anses vara diskriminerande och på vilka grunder. I ert fall är det etnicitet som är applicerbart som grund (1 kap 1 §).

Som diskriminering klassas direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (1 kap 4 §). Vidare faller ert arbete under diskriminering i utbildning enligt 2 kap 5-6 §§. Utifrån en teleologisk tolkning (där man ser till syftet med lagen) kan man se att diskriminering som syftar till att främja åtgärder som leder till lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet (jfr 2 kap 6 § 2 st).

Summerat faller inte ert arbete under någon av diskrimineringsformerna i 4 § och klassas därför inte som diskriminerande om ni inte ställer otillbörliga frågor eller liknande. Vidare har ni, som ämnar att uppmärksamma de olikheter som finns på Lunds Universitet, ett syfte att motverka diskriminering varför ni bör vara desto mer skyddade.

Ha i åtanke att ställa samma frågor till alla och självklart inte särbehandla någon baserat på dennes svar. För en mer exakt rådgivning och feedback på er undersökning råder jag er att kontakta en av våra jurister på Lawline. Det gör du genom www.lawline.se/boka.

Stort lycka till!

Alexandra Teorell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1917)
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?
2021-07-18 Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?

Alla besvarade frågor (94327)