FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/08/2016

Diskriminering av arbetsgivare vid graviditet

Hej. Min tjej har precis pratat med sin chef om att han vill ha en person som kan ta mer ansvar på hennes jobb. Vilket skulle innebära en liten höjning på lönen, och båda var överens om att min tjej passade bäst.

Men eftersom vi har påbörjat provrörsbefruktning (IVF), så säger hennes chef att hon kommer ju va gravid nästa år, och att då kan inte hon få den positionen. Utan att någon annan som inte har de kunskaperna som behövs ska få det.

Kan hennes chef verkligen göra så?, Och är inte detta diskriminering?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du beskriver är mycket riktigt något som skulle kunna vara diskriminering. Det finns 7 stycken diskrimineringsgrunder, varav en av dem är kön, 1 kap 4 § 1p. diskrimineringslagen https://lagen.nu/2008:567#K1P4S1 . Denna diskrimineringsgrund tar sikte på diskriminering på grund av att personen antingen är man eller kvinna, https://lagen.nu/2008:567#K1P5S1 . I detta fall är det din flickväns eventuella graviditet som föranlett att hon inte fick den nya tjänsten och detta kan såklart kopplas till diskrimineringsgrunden kön. Att inte anställa en kvinna på grund av att hon kan bli gravid inom en snar framtid är en direkt diskriminering mot henne med anledning av att hon tillhör det kvinnliga könet. En arbetsgivare får enligt lag inte diskriminera en person som gör en förfrågan om en ledig tjänst, 2 kap 1 § 2 p DiskL https://lagen.nu/2008:567#K2P1S1 . Det finns undantag från detta förbud men det tillämpas väldigt restriktivt och det krävs att det är ett verkligt och avgörande yrkeskrav samt att det har ett berättigat syfte. Som exempel på detta kan det vara tillåtet att ta hänsyn till kön vid anställningar i vissa organisationer dit kvinnor som utsatts för övergrepp av män kan vända sig. Om det inte föreligger något sådant liknande berättigat syfte i din flickväns fall så gäller alltså diskrimineringsförbudet för hennes arbetsgivare.

Vid diskriminering av arbetssökande eller förfrågan om ledig tjänst är det oftast avgörande vem som fick tjänsten till slut. I din flickväns fall så ska det alltså utredas om hon befann sig i en jämförbar situation med den person som fick tjänsten och om deras meriter var likvärdiga. Det som bedöms är arbetslivserfarenhet, utbildning och personlig lämplighet. Om inte arbetsgivaren kan visa att personen som fick tjänsten var bättre lämpad utifrån dessa kriterier kan alltså diskriminering föreligga. Med andra ord måste arbetsgivaren kunna visa att personen som fick tjänsten är bättre lämpad och att det inte berodde på hennes kommande graviditet att hon inte fick tjänsten. Din flickvän har rätt att begära att arbetsgivaren skriftligt redogör för vilka meriter gällande t.ex. utbildning och yrkeserfarenhet som ledde till att den andra personen fick tjänsten, https://lagen.nu/2008:567#K2P4S1 .

Då jag inte kan svara på vad den andra personen hade för meriter och kunskaper så kan jag inte heller ge ett definitivt svar på om din flickvän har blivit diskriminerad, detta även om det du beskriver onekligen ger intryck av att en diskriminering ägt rum. Om din flickvän är med i facket är det i första hand dit hon kan vända sig för fortsatt hjälp med detta. Här är också en länk till diskrimineringsombudsmannens hemsida där ni kan hitta mer information om hur ni kan gå till väga för att anmäla detta eller läsa mer om diskriminering, http://www.do.se/att-anmala/hit-kan-du-vanda-dig/ .

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”