FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/03/2016

Diskriminering att särbehandla pga. kön vid rekrytering?

Hej! Jag funderar på vad som gäller vid rekrytering inom privat sektor? Så som exempelvis en privat kvinnojour, vad måste man ta ställning till gällande exempelvis positiv särbehandling och diskriminering av kön när det är en sådan speciell verksamhet som många gånger kräver att en kvinna arbetar där? Vilka lagar måste man följa vid rekrytering i den privata sektorn? Mvh Sara

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

I stort sett följer alla rekryteringsprocesser under samma lagar oavsett om det gäller ett jobb inom offentlig eller privat sektor. Detta är alltså främst Diskrimineringslagen (DiskL), LAS och andra arbetsrättsliga lagar.

När man rekryterar någon till en position finns det strikta regler i DiskL om att ingen som huvudregel ska missgynnas i processen av arbetsgivaren på grund av dennes kön, se DiskL 2 kap. 1 § 2p.
Men man kan i vissa fall göra undantag från denna regel i rekryteringen om:
"egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet", se DiskL 2 kap. 2 § 1p.

Arbetsgivaren måste ha starka skäl för att få tillämpa undantagsregeln från diskrimineringsförbudet.
En anställning i en organisation eller ett företag dit kvinnor som utsatts för övergrepp av män kan vända sig, är dock just ett sådant fall där diskrimineringen på grund av kön är tillåten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000