Diskriminering att särbehandla pga. kön vid rekrytering?

2016-03-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag funderar på vad som gäller vid rekrytering inom privat sektor? Så som exempelvis en privat kvinnojour, vad måste man ta ställning till gällande exempelvis positiv särbehandling och diskriminering av kön när det är en sådan speciell verksamhet som många gånger kräver att en kvinna arbetar där? Vilka lagar måste man följa vid rekrytering i den privata sektorn? Mvh Sara
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

I stort sett följer alla rekryteringsprocesser under samma lagar oavsett om det gäller ett jobb inom offentlig eller privat sektor. Detta är alltså främst Diskrimineringslagen (DiskL), LAS och andra arbetsrättsliga lagar.

När man rekryterar någon till en position finns det strikta regler i DiskL om att ingen som huvudregel ska missgynnas i processen av arbetsgivaren på grund av dennes kön, se DiskL 2 kap. 1 § 2p.
Men man kan i vissa fall göra undantag från denna regel i rekryteringen om:
"egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet", se DiskL 2 kap. 2 § 1p.

Arbetsgivaren måste ha starka skäl för att få tillämpa undantagsregeln från diskrimineringsförbudet.
En anställning i en organisation eller ett företag dit kvinnor som utsatts för övergrepp av män kan vända sig, är dock just ett sådant fall där diskrimineringen på grund av kön är tillåten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1776)
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?
2020-09-30 Stämmer min löneutbetalning när det saknas innestående lön?
2020-09-29 Fråga om löneavdrag

Alla besvarade frågor (85158)