FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 08/09/2018

Diskriminerad av uppdragsgivare pga graviditet

Fick tjänst via bemanningsföretag på ett försäkringsbolag. Helgen innan tjänsten startades kontakta jag bemanningsföretaget för att meddela min graviditet, då var kontrakt påskrivet osv. Fick sedan ett samtal tillbaka om att försäkringsbolaget avbrytit uppdraget och att jag inte ska få jobba där, då det endast blir två månader, något de ansåg som för kort tid eftersom jag är gravid. Nu ska jag ha möte med bemanningsföretaget om min framtid och hur detta ska lösas. Är detta diskriminering, får dem göra såhär och vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Denna situation regleras i diskrimineringslagen.

Uppdraget misstänks ha avbrutits på grund av din graviditet. Detta kan således utgöra direkt diskriminering eftersom det har samband med kön enligt 1 kap. 4 § första stycket 1 punkten diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera den som är arbetstagare eller söker arbete hos arbetsgivaren (2 kap. 1 § första stycket diskrimineringslagen). Detta gäller oavsett om uppdraget förmedlats genom ett bemanningsbolag. Om du visar omständigheter som ger anledning att anta att du blivit diskriminerad, är det försäkringsbolaget som bär bevisbördan för att det inte har skett (6 kap. 3 § diskrimineringslagen).

Du ska anmäla händelsen till diskrimineringsombudsmannen (DO) för upprättelse i frågan. Den som bryter mot förbuden mot diskriminering ska betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”