FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler29/04/2016

Direktiv och direkt effekt

Hej!

Jag har en fråga angående EU direktiv och direkt effekt. Om Sverige inför ett direktiv som har horisontell direkt effekt, försvinner denna effekt då när direktivet blivit nationell lag?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Direktiv är lagstiftningsakter från EU där det är upp till medlemsländerna att se till att nationell lagstiftning når upp till kraven i direktiven. Sverige kan införliva ett direktiv exempelvis genom att skapa ny lag, genom att uppdatera en befintlig lag eller genom att konstatera att nuvarande lagstiftning redan uppnår de krav som ställs i direktiven.

Under tiden det tar för en medlemsstat att införliva ett direktiv (eller om medlemsstaten inte införlivar direktivet i tid) kan ett direktiv ha direkt effekt om vissa kriterier är uppfyllda. Detta innebär då att medborgare kan åberopa direktiven inför nationella domstolar. När exempelvis Sverige har införlivat ett direktiv kan medborgarna självklart åberopa bestämmelserna som nu finns i nationell lagstiftning inför domstolar så svaret är att den direkta effekten försvinner men inte syftet med den.

Direktiv kan dock endast ha vertikal direkt effekt.

Horisontell direkt effekt innebär att en bestämmelse i direktivet kan åberopas mellan privatpersoner.

Vertikal direkt effekt innebär att en bestämmelse i direktivet endast kan åberopas mellan privatperson och medlemsland.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?