Det upphovsrättsliga förhållandet mellan ursprungligt verk och bearbetat verk

Hej! Jag ska inom kort ha en konstutställning. En av tavlorna jag vill ha med är inspirerat av ett foto jag hittat, som med andra ord inte är taget av mig. Tavlan är målad i akrylfärg och påminner mycket om fotot, men givetvis inte exakt. Vad gäller när det gäller upphovsrätten? Kan jag ställa ut tavlan? Behöver jag fråga personen som tagit fotot (känner inte personen). Eller räcker det att jag skriver inspirerad av foto….? Eller behöver jag inte göra något, då bilden är ett foto och jag har målat en tavla som är lik, men inte exakt? Vad gäller? Tacksam för svar. Vill göra det rätta.

Bästa hälsningar // Ny konstnär som vill göra rätt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd?

Till att börja med så kommer jag att använda mig av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) när jag besvarar din fråga. Det som huvudsakligen skyddas i denna lag är verk som bär en prägel av viss konstnärlig självständighet och originalitet. Med originellt menas att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Man brukar kalla kvalificeringskravet för upphovsrätt för verkshöjd. 1 § URL ger exempel på olika verk som kan vara sådana alster som kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd.

Fotografiskt verk eller fotografisk bild?

I den exemplifierade uppräkningen av upphovsrättsligt skyddade verk i 1 § URL finns fotografiskt verk. Om det fotografiska verket uppfyller kravet på verkshöjd är det upphovsrättsligt skyddat. Men, just fotografier är intressanta på så sätt att även om fotografiet inte är tillräckligt originellt för att uppfylla verkshöjdskravet, så åtnjuter upphovsmannen (fotografen) ändock upphovsrättsligt skydd eftersom fotografiet är en så kallad närstående rättighet (49 a § URL). Dessa fotografier kallas för fotografisk bild. Med andra ord, fotografen till det fotografi du har hämtat inspiration från har med stor sannolikhet upphovsrättsligt skydd, oavsett måttet av originalitet.

Vad innefattar det upphovsrättsliga skyddet?

Att man har upphovsrättsligt skydd innefattar kortfattat en för upphovsmannen, vilket är fotografen i ditt fall, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick (såsom vid bearbetning), i annan konstart eller annan teknik (2 § första stycket URL). Upphovsmannen har även vissa ideella rättigheter avseende verket såsom rätten att bli angiven som upphovsman när exemplar framställs (3 § URL).

I princip görs ingen skillnad i skyddet mellan fotografiskt verk (eller bild) och andra verk. I äldre förarbeten till lagen har det även understrukits att fotografiska verk bör ha ett lika starkt skydd även mot återgivande i ändrat eller bearbetat skick (prop. 1993/94:109 s. 22).

Kan du använda tavlan i din utställning?

Reglerna om att en bearbetares rätt ska vara ställd vid sidan av den ursprungliga rätten, det vill säga fotografens rätt, eller om verket är såpass självständigt att det inte längre är fråga om en bearbetning, får avgörande betydelse för dig i detta fall. I 4 § första stycket URL framgår att den som bearbetar ett verk har en begränsad rätt till bearbetningen, eller så kallad andrahandsverket, på så sätt att samtycke från upphovsmannen till det ursprungliga verket krävs. För att bedöma om ifrågavarande verk ska anses vara ett andrahandsverk så brukar man kolla om det ursprungliga verkets "inre form" är i behåll, det vill säga individualiteten i verket. Av din fråga att döma så verkar dessvärre så vara fallet eftersom tavlan i hög grad liknar fotografiet.

Den andra situationen är om verket kan anses stå i sådan fri anslutning till det ursprungliga verket att det nya verket inte ska anses vara en bearbetning (4 § andra stycket URL). Det som oftast omfattas av lagrummet är parodier och travestier. Dessa typer av verk tillåts alltså gå mycket nära det ursprungliga verket, utan att anses vara bearbetningar av verket. Skälet till detta är att syftet med verket är ett helt annat är det ursprungliga verket, vilket är tveksamt om så är fallet i ditt fall.

Utan att ha sett tavlan och bilden, så är min bedömning att din tavla är en bearbetning av fotografiet, och att den inte står i tillräcklig fri anslutning från bilden för att vara oberoende det ursprungliga verkets upphovsman. Det spelar ingen roll att ditt verk är skapat genom annan konstart. Vad detta innebär rent praktiskt för dig är att du behöver inhämta fotografens samtycke om du vill använda tavlan i din utställning.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med utställningen!Adam FymanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”