Det går utmärkt att ange flera personer i en framtidsfullmakt

2019-02-12 i Avtal
FRÅGA
FramtidsfullmaktJag vill att bägge mina söner ska vara Fullmaktshavare!Kan jag då skriva två Framtidsfullmakter, en på varje son!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går absolut att konstruera en framtidsfullmakt på ett sådant sätt att flera personer är fullmaktshavare (5 § p. 2 Lagen om framtidsfullmakter). Om du vill så kan du exempelvis låta en sonen ha hand om de ekonomiska angelägenheterna medan den andra sonen sköter de personliga angelägenheterna. Det går även att ange att de endast får utöva uppdraget tillsammans, exempelvis vid särskilt angivna frågor. Observera vikten av att framtidsfullmakten är tydlig. Exempelvis är det lämpligt att du tydligt anger om dina söner ska ha behörighet att företräda dig var för sig, tillsammans eller subsidiärt (i första hand, i andra hand, i tredje hand osv.). Det vill säga: vill du att det ska finnas någon form av hierarki för vad respektive son får göra?

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt så kan du kontakta en av Lawlines jurister här.

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82663)