FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning03/07/2019

Det går att förhandla med fordringsägare

Hej min fråga är kan man förhandla med fodringsägare då mitt hus har blivit utmätt för skulder som är 20år gamla. Tänker att räntan är ca70%av skulden som är ca 1.4miljoner . Vi får skulder kvar när regleringen med kf sker.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation. Fordringsägare kan återkalla sina ansökningar om betalningsföreläggande hos KFM men då krävs att du överenskommer om hur skulderna ska betalas direkt med fordringsägare/borgenärer. Om du kommer överens om en avbetalningsplan och att en viss del av skulden stryks i samband med överenskommelsen är det bra om du får en skriftlig bekräftelse av överenskommelsen eller gör ett avtal. Detta bör göras innan eventuell exekutiv auktion för huset. Marknadsvärdet på ett hus är vanligen högre än det pris som fås vid exekutiv auktion därför är det, om det är det enda alternativet, bättre att sälja huset själv och lösa så stor del av skulden som möjligt samtidigt som man försöker hitta ett annat boende. Jag vill tillägga att det finns regler om att skulderna måste täckas i en tillräcklig nivå för att huset ska kunna säljas vid exekutiv auktion, annars blir inte försäljningen av. Det finns även undantag från utmätning vilka kan vara bra att känna till. Du kan läsa om dem på skatteverkets hemsida. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322285.html

Jag rekommenderar även att du undersöker om vissa skulder kan ha preskriberats och att du förhandlar med fordringsägaren om en privat avbetalningsplan eller annan uppgörelse för att lösa skulden.

Om du ha någon en följdfråga på mitt svar kan du mejla mig

jessica.konduk@lawline.se

Jessica KondukRådgivare
Hittade du inte det du sökte?