Det förstärkta laglottsskyddet och förskott på arv

Hej

Min mor har 2 barn. Hon hade cancer och gick bort 201402. Hon ägde en fastighet. Hon gav mig hela fastigheten i gåva dec 2012. I gåvobrevet står det att gåvan inte avsåg förskott på arv. Vid gåvotillfället visste min mor att hon hade cancer. Hon ville av personligas skäl inte ge sitt andra barn del av gåvan. Hon skrev också ett testamente 201303 där hon testamenterade alt till mig. Min mor var inte skriven på fastigheten förrän 201307. I princip bodde hon inte där utan på en annan adress, men hon var mantalskriven på fastigheten from 201307.

Kan min syster kräva sin laglott av fastighetens värde och säga trots ovan att det är att anse som förskott på arv?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Eftersom det har föreskrivits i gåvobrevet att gåvan inte utgör förskott på arv kommer gåvan aldrig att anses som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Däremot kan det s.k. förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken bli aktuellt i det här fallet. För att denna regel ska bli aktuell krävs det dels att givarens avsikt med gåvan kan antas vara att han eller hon velat fördela sin kvarlåtenskap, dels att gåvan har getts när givaren ligger för döden eller annars trodde att döden var nära förestående. Dessa förutsättningar tycks vara uppfyllda i det här fallet.

När regeln om förstärkt laglottsskydd är tillämplig ska din systers laglott beräknas som om gåvan aldrig getts och att den istället finns kvar som en tillgång i kvarlåtenskapen. I egenskap av gåvomottagare kan du bli återbäringsskyldig beträffande vad som saknas om din syster inte kan få ut sin laglott ur kvarlåtenskapen. Återbäringsskyldighet föreligger dock bara om inte särskilda skäl talar däremot. Generellt sett kan man säga att om det ter sig otillfredsställande att gåvomottagaren skulle vara tvungen att återbära gåvan, så aktualiseras ingen återbäringsskyldighet.

Med vänliga hälsningar,


Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000