Det förstärkta laglottsskyddet

FRÅGA
Hej! Jag äger en fastighet och tänker ge den som gåva till min sambos son. Kan mina arvingar göra något anspråk på detta efter min bortgång?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheten finns att dina arvingar kan göra anspråk på gåvan om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken blir tillämpligt. Det förstärkta laglottsskyddet blir tillämpligt om det anses att du har gett bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente.

Om du ger bort fastigheten i gåva så är rekvisitet om att det ska röra sig om en gåva uppfyllt. Därutöver krävs att det finns sådana omständigheter eller villkor som gör att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente. Omständigheter som skulle kunna tyda på att så är fallet är ifall gåvan skett på givarens dödsbädd eller om syftet har varit eller kan antas ha varit att ordna framtida arvsfördelning och inte alltför lång tid har förflutit från gåvan till givarens bortgång. Villkor i gåvoavtalet som skulle kunna tyda på att gåvan är att jämställa med ett testamente är ifall det finns föreskrivet att givaren får använda egendomen under sin livstid eller om det finns villkor som tyder på att det finns ett syfte att ordna en framtida arvsfördelning.

Undantag från att tillämpa det förstärkta laglottsskyddet finns dock om det föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Särskilda skäl kan exempelvis föreligga om det skulle finnas skäl emot att kräva en återgång av gåvan från gåvomottagaren. I NJA 1942 s. 609 ansågs det oskäligt att kräva tillbaka gåvan från gåvomottagaren då denna arbetat under lång tid för gåvogivaren med dålig lön och blivit sjuk till följd av arbetet.

Anna Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95724)