Det föreligger inte något krav på flyttstädning i hyreskontrakt men den övertagande hyresgästen kräver den utflyttade på ersättning för städfirma.

2021-09-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har hyrt en lägenhet I andrahand. När jag flyttade ut från denna så tyckte nästkommande hyresgäst att jag städat för dåligt, tog tag och gjorde en djup städning själv och vill ha 3800 kr i ersättning lägenheten som är 38 kvm. Städning ska ha varit ostädat golv, fettfläckar i kök på spisfläkt, smutsfläckar på kylskåp och köksluckor etc.Vi har inget avtal på hur det skulle vara städat vid utflytt. Vem äger frågan? Finns det någon standard Vad man som nästkommande hyresgäst kan kräva från föregående hyresgäst när man flyttar in i en lägenhet om ej avtal finns? Har personen som flyttar in rätt att kräva ersättning från mig som flyttade ut och isf hur mycket?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga har du hyrt en lägenhet i andra hand. Det finns ett kontrakt mellan dig och uthyraren men i det kontraktet framkommer det inte något om att du ska genomföra en flyttstädning innan nästa hyresgäst tar över. Nu har du flyttat och den nya hyresgästen kräver dig på ersättning då lägenheten inte var flyttstädad och hen har själv lagt ut pengar för att få detta behov tillgodosett. Denna hyresgäst är inte densamma som hen du hade hyrt utav utan är en annan andrahandsuthyrare.

Om vi då bakar ner denna fråga till olika delfrågor så kommer jag först det kontraktet som finns (eller inte finns) mellan dig och uthyraren. Till sist kommer jag att gå in på det krav som den nya hyresgästen ställer på dig. I

Dina rättigheter som andrahandsuthyrare

Reglering av hyreslägenheter återfinns i 12 kap. Jordabalken (JB). En andrahandshyresgäst har normalt bara ett avtal med förstahandskontraktsinnehavaren och om den som hyr i andra hand inte sköter sig så är det hyreslagens regler som gäller.

Flyttstädning utan reglering i kontrakt

Under hyrestiden har en hyresgäst ansvar att vårda lägenheten (12 kap. 24 § JB) och denna vårdplikt medför att hyresgästen ska iaktta aktsamhet och rengöring. Det finns dock inga regler i Jordabalken angående flyttstädning utan i detta fall är det hyreskontraktet som avgör och om det saknar reglering kan det bli svårt för en hyresvärd att kräva ersättning om städningen är bristfällig. Om en städfirma anlitas och den gamla hyresgästen senare får ett ersättningskrav kan hen bestrida detta, oavsett om flyttstädningen regleras i hyreskontraktet eller ej.

Värt att notera är att skrivningar som "lämnas i samma skick som vi fick den" kan innebära ett indirekt krav på flyttstädning. Att då lämna lägenheten i sämre skick innebär då ett kontraktsbrott.

Hyresgästens krav på dig

Det finns inget avtal mellan dig och den nya hyresgästen och därför kan inte den nya hyresgästen ställa dig till ansvar utan bör vända sig till uthyraren.

Sammanfattning

Som andrahandsuthyrare är kontraktet mellan dig och den du hyr utav. Detta innebär att den nya hyresgästen inte kan ställa något krav på dig om betalning utan bör vända sig till den som hyr ut bostaden. Om uthyraren sedan vänder sig till dig med ett betalningskrav gällande städfirmans kostnad kan du bestrida detta oavsett om flyttstädning står skrivet i kontraktet eller ej. Om det inte finns någon skrivelse i kontraktet om att en flyttstädning ska ske innan utflytt bär inte du ansvar för att detta ska ske. Däremot kan skrivelser såsom att lägenheten ska "lämnas i samma sak som vi fick den" innebära ett indirekt krav om den övertogs flyttstädad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96481)