Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)

Hej Min sambo och jag äger en bostadsrätt hon har flyttar ut till ett tillfälligt boende, men nu vill hon flytta in igen och att jag skall flytta ut jag som bor kvar i lägenheten. Har hört att man skall göra anspråk inom 3 månader om man vill ha lägenheten , men skall det vara skriftligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har sambon tre månader eller ett år på sig att framställa anspråk på bostadsrätten?

8 § sambolagen beskriver att en begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Ett samboförhållande har tagit slut när samborna har flyttat isär (2 § sambolagen). Det som ingår i en bodelning är s.k. samboegendom, dvs. den gemensamma bostaden och bohaget, ifall egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen).

Skulle inte bostadsrätten utgöra samboegendom och alltså inte ingå i bodelningen ska anspråk på bostadsrätten framställas senast tre månader efter att samboförhållandet har upphört, ifall sambon lämnat bostaden (22 § sambolagen).

Köptes bostadsrätten i syfte att ni skulle använda den tillsammans (vilket antagligen är fallet) ska anspråket alltså göras inom ett år. Ifall ni köpte bostaden efter att ni blev sambos ska det betraktas som att bostadsrätten köptes för gemensam användning.

Formkrav på begäran/anspråket:

Enligt rättsfallet NJA 2008 s. 49 anger inte sambolagen hur en bodelningsbegäran ska framställas, vilket innebär att det inte finns något formkrav på anspråket. Anspråket kan därför göras, skriftligt, muntligt eller konkludent (att någon handlar på ett sätt som om ett anspråk har gjorts). Det är lämpligast att göra ett skriftligt anspråk med tanke på att det är enklare att bevisa något som är skriftligt. Den som påstår att en bodelning begärts har nämligen bevisbördan för detta.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning