Det finns inga formkrav för en viljeyttring

2017-10-30 i Barnrätt
FRÅGA
Jag vill skriva en viljeyttring om vart jag vill att min son ska bo om något händer mig. När vi skriver under den behöver vi vara på samma plats? Eller funkar det om den ena underskriften är bevittnad på annan ort?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du menar en viljeyttring som avses i föräldrabalken 6 kap. 10 a §. Där kan man läsa "Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt". För den typen av viljeyttring finns inga formkrav, alltså inga vittnen. Som man kan läsa i lagen räcker det också med att en utav föräldrarna har lämnat information om sin önskan. Det kan dock vara lämpligt att föra in sin viljeyttring i ett testamente eller lämna direkt till socialtjänsten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?