Det är mycket tveksamt om bostadsrättsföreningar kan ha en övre åldersgräns

Kan vi införa en övre åldersgräns på 75 år vid inflyttning i vårt seniorboende 55+. Vår brf är ett 55+ koncept. Syftet och anledningen till frågeställningen är att vi med nuvarande utveckling inom kort har en situation där vi inte kommer att kunna rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag. 

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag uppfattar din fråga undrar du om er bostadsrättsförening kan införa en övre åldersgräns för vem som får bli medlem i er bostadsrättsförening. Nedan kommer jag att besvara din fråga. 

Bostadsrättsföreningar får inte åldersdiskriminera

Regler som finns till för att skydda enskilda personer mot negativ särbehandling finns i diskrimineringslagen (2008:567). Din fråga aktualiserar om införande av en övre åldersgräns i er bostadsrättsförening skulle utgöra sådan åldersdiskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen. För den som tillhandahåller bostäder till allmänheten är det förbjudet att diskriminera personer på grund av ålder (2 kap. 12 § och 1 kap. 4 § DL). Uttrycket att tillhandahålla bostäder omfattar även bostadsrättsföreningar (Fransson och Stüber, Diskrimineringslagen En kommentar, JUNO version 3). 

Införande av en övre åldersgräns i ert seniorboende strider med stor sannolikhet mot diskrimineringslagen

Det ovan nämnda förbudet har ett undantag som innebär att särbehandling på grund av ålder inte utgör diskriminering om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (2 kap. 12 b § fjärde punkten DL). För att avgöra vad som är tillåten särbehandling behöver en avvägning göras. Syftet för särbehandlingen behöver väga tyngre eller åtminstone lika tungt som syftet med förbudet mot diskriminering (prop. 2011/12:159 s. 72). Exempelvis är nedre åldersgränser för seniorboenden tillåtna. Gällande övre åldersgränser för seniorboenden är det däremot mycket tveksamt om det kan anses omfattas av undantaget. I förarbetena har gällande seniorboenden uttryckts att: ”Behovet av att medlemmarna ska kunna hjälpa till med olika sysslor bör enligt regeringens mening inte kunna berättiga föreningen att neka medlemskap med hänvisning till bara personens ålder” (prop. 2011/12:159 s. 42). Min tolkning är därför att en övre åldersgräns som skapas med syfte att få tillräckligt många medlemmar med styrelseuppdrag inte heller är ett tillåtet undantag eller att det endast kan vara tillåtet i väldigt sällsynta fall. Att neka personer medlemskap enbart med hänvisning till att ni har infört en övre åldersgräns i er bostadsrättsförening strider därför med stor sannolikhet mot diskrimineringslagen.

Sammanfattning 

Bostadsrätter omfattas av åldersdiskrimineringsförbudet. Det finns undantag som möjliggör att exempelvis seniorboenden kan ha en nedre åldersgräns. Det är däremot mycket tveksamt om övre åldersgränser är tillåtna för seniorboenden. Att neka personer medlemskap enbart med hänvisning till att ni har infört en övre åldersgräns i er bostadsrättsförening strider därför med stor sannolikhet mot diskrimineringslagen

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”