Det är inte prövat av en domstol om det är oskäligt att utfärda kontrollavgift när vägmarkeringar varit täckta med snö och is

Hej. Jag har fått en kontrollavgift med anledning att jag inte stått med alla hjulen innanför markering. Till saken hör att det var is och snö på hela parkeringen när jag anländer på morgonen, varpå jag parkerar bilen utifrån de fordon som redan stod där. Har begärt omprövning på kontrollavgiften och nu fått ett avslag. Av avslaget framgår det att jag som "kund" åläggs att avlägsna is och snö från parkeringen för att säkerställa att jag står innanför linjerna.

Mina frågor: 1 Är det jag som "kund" som ansvarar över att parkeringen är skottad så att jag parkerar innanför markering? 2 Av det avslag på min invändning jag har erhållit framgår det inte om eller hur jag skall göra föra att få detta prövat ytterligare. Arbetar inom statlig verksamhet och där säger lagen att man måste informera om hur någon skall gå tillväga för att begära beslut omprövat. Gäller detta inte parkeringsbolag? 3 Om krav på skottning/skrapa bort is är att anses som orimligt, hur går jag då vidare?

Tackar på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det är väldigt besvärligt att försöka parkera korrekt när alla markeringar är täckta med snö och is. Den regel som är aktuell är att det med tanke på omständigheterna är oskäligt att ta ut en kontrollavgift (se 10 § lag om kontrollavgift). Tyvärr så är det inte prövat i domstol om det är oskäligt att kräva att kunden själv kontrollerar att fordonet är innanför markeringar som är täckta med snö och is, så frågan är oklar.

Eftersom du redan överklagat till företaget är det du kan göra att ta frågan till domstol, men det innebär en risk att du får betala för parkeringsbolagets (och dina egna) rättegångskostnader om domstolen inte tycker som du i frågan. Innan du beslutar dig för att gå till domstol råder jag dig att prata igenom saken med en jurist som arbetar med dessa frågor för att bedöma dina chanser till framgång.

Myndighetsbeslut måste innehålla hänvisning om hur man överklagar beslutet, en kontrollavgift utfärdas av företag och är därför inget myndighetsbeslut. Därför finns inget krav på att ange hur man kan överklaga beslutet vidare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo