Det är brottsligt att polisanmäla en oskyldig person

2019-08-31 i Övriga brott
FRÅGA
Är det ett brott att hota med polisanmälan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I de allra flesta fall är det såklart inget brott att polisanmäla någon, men det gäller under förutsättning att det görs med rent mjöl i påsen. Det vill säga person X vet om (eller tror sig veta om) att person Y har begått ett brott och således polisanmäler person X person Y.

Däremot om person X vet om att person Y är OSKYLDIG så kan det vara så att person X begår antingen falsk angivelse (15:6 Brottsbalken) eller falskt tillvitelse (15:7 Brottsbalken). Falsk angivelse har företräde framför falsk tillvitelse, således ska person X i första hand dömas för falsk angivelse och i andra hand för falsk tillvitelse för det fall person X:s handlande faller under båda bestämmelserna. En omständighet som gör att det skulle kunna bli fråga om falsk tillvitelse är om person X lämnar en sådan uppgift som inte ensamt är avsedd att leda till åtal, men att uppgiften ändå är besvärande för person Y.

1. Falsk angivelse (i första hand): Om person X anmäler den oskyldige person Y till åtal med uppsåt att Y ska bli fälld för ansvar, så dömes person X för falsk angivelse till fängelse i högst 2 år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

2. Falsk tillvitelse (i andra hand): Om person X anmäler till åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet SANNINGSLÖST tillvitar någon annan (1) en brottslig gärning, eller (2) påstår besvärande omständighet, eller (3) förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA20Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:24
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (682)
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?
2019-09-09 Vad händer om föräldrarna ljuger för polisen om att sonen använder narkotika?
2019-09-04 Får yrkesverksamma transportera knivar på allmän plats?
2019-08-31 Hur ansöker jag om kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (72914)