FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt26/11/2018

Deposition vid flyttstäd

Hej

Jag har just haft en inneboende där vi skrev ett kontrakt samt deposition på en månadshyra.

Hon har nu flyttat ut men under tiden hon bodde i lägenheten har inte städning skötts, som avtalat. Står också i kontraktet att städning o andra nödvändiga åtaganden inom hushållet ska skötas. Även om skador.

Detta har alltså inte gjorts samt att min micro blivit förstörd och går inte använda. Städning har uteblivit när den skulle göras, samt flyttstädning av rummet är ej godkänt.

Hon kräver nu sin deposition.

Vad göra?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man avtalar om en deposition så ingår man ett civilrättsligt avtal. Detta innebär att ni avtalar om hur mycket depositionen ska vara på samt vad de ska täcka.

I 12 kapitlet 24 § Jordabalken (ofta kallad hyreslagen) står det att hyresgästen skall väl vårda lägenheten och vad som hör därtill. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller vårdslöshet. Hyresgästen är alltså skyldig att ersätta skador men det ska dock sägas att det inte innefattar normalt slitage på lägenheten.

Det finns inga uttryckliga regler om flyttstädning i hyreslagen, men bör som en allmän princip anses åvila hyresgästen. Detta innebär att du bör kunna ta delar av eller hela depositionen för kostnader för städning.

När det kommer till om du kan och hur mycket du kan behålla ligger bevisbördan på dig som hyresvärd. Du måste kunna uppvisa varför du tagit den andel av depositionen som du valt att behålla för skadan. Det innebär egentligen att om de kräver en specificerad anledning till den behållna depositionen så ligger det på dig att bevisa att den summan du valde att ta är rättfärdigad. Detta kan göras med bilder på skadorna och kvitton för tillexempel städfirma och för nyinköpt micro.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Jonathan JademyrRådgivare