Denuntiation vid överlåtelse av skuld.

Hej

Denuntiationsbrev vilka regler gäller, måste sådana skickas ut om en skuld byter ägare. vad gäller om det skickas till fel adress. Eller förväntas det att den betalningskyldige själv skall räkna ut att det blivit en ny fordringsägare.

Lawline svarar

Hej!

Denuntiation får sin huvudsakliga betydelse vid överlåtelse av enkla skuldebrev eftersom dessa är ställda till viss man, oftast rör det sig om olika slag av räkningar eller dylika skulder. Denuntiation är ett sätt för den nye borgenären att försäkra sig om att gäldenären inte kan betala till överlåtaren med befriande verkan eftersom gäldenären genom denuntiationen försätts i ond tro om att överlåtaren fortfarande är rätt borgenär. 29, 31 §§ skuldebrevslagen.

Kravet enligt 29 § skuldebrevslagen är att gäldenären inte hade skälig anledning att misstänka att fordran blivit överlåten och han kan då betala med befriande verkan till tidigare borgenär. Här ställs således inte ett formkrav utan det är frågan om en ond tros bedömning om vad gäldenären skäligen bör ha förstått.

Enligt 31§ skuldebrevslagen kan överlåtaren och förvärvaren (nya borgenären) båda denuntiera gäldenären, det ligger dock främst i förvärvarens intresse eftersom denne riskerar att mista sin rätt till betalning. Kravet är att denuntiationen har kommit gäldenären till handa och att det uttryckligen framgår att det rör sig om en överlåtelse av det enkla skuldebrevet. Det krävs således inte att gäldenären har läst denuntiationen, utan att den är till handa på så viss att det finns möjlighet till det. Denuntiation behöver inte ske skriftligen utan kan ske per telefon eller på annat kommunikationssätt. Ur bevissynpunkt är det dock ofta önskvärt att utfärda en sådan skriftlig och det torde vara det normala tillvägagångssättet.

Denuntiation måste inte skickas ut men det ligger i förvärvarens intresse att så sker för att undvika att gäldenären betalar till tidigare borgenär med befriande verkan, i den mån denuntiationen inte kommer fram eller skickas till fel adress torde det vid tvist vara en bevisfråga om vad gäldenären bort insett/och eller om den ändå ska anses tillhanda gäldenären.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”