Den tillfälliga migrationslagen

2018-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar på vilket sätt "den tillfälliga migrationslagen'' i juli 2019 slutar att gälla, och den gamla lagen tas i bruk igen? VILKA ÄR SKILLNADERNA?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Den tillfälliga migrationslagen" eller "den tillfälliga asyllagen" som den också kallas, heter egentligen lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Denna tillfälliga började gälla den 20 juli 2016 och gäller till och med den 19 juli 2019, om inte Sveriges riksdag bestämmer något annat.

Genom denna tillfälliga lag, sänktes Sveriges asylregler till den miniminivå som krävs enligt EU-rätten. Det finns flera skillnader på den tidigare lagen och den nya tillfälliga, men de viktigaste ändringarna är...

- att uppehållstillstånd som ges på grund av asylskäl är tidsbegränsade (och inte längre permanenta).
- erkänns man inte som flykting enligt Genevekonventionen så kommer man inte heller få ta med sig sin familj till Sverige.
- familjeåterföringen är mer inskränkt.
- att "kategorin" för övriga skyddsbehövanden har tagits bort.
- att det inte längre är lika lätt att få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter.
- skärpta försörjningskrav vid familjeåterförening.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (785)
2019-03-21 Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap
2019-03-20 Överklaga beslut om uppehållstillstånd
2019-03-18 Kan vi ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?
2019-03-18 Anknytningsansökan till barn

Alla besvarade frågor (66937)