Den sambo som har störst behov av bostad har rätt att få denna på sin lott vid en bodelning

FRÅGA
Hej!Tänkte separera ifrån min sambo. Har lite frågor om detta. Vi har 1gemensamt barn och när jag väntade henne köpte vi hus(min sambo står på huset) och jag har 1 barn sedan tidigare.Om jag inte får tag i något boende att hyra kan jag då hyra det hus som vi bor i om min sambo flyttar? Hur går allt tillväga? Om jag sen får tag i annat boende, hur gör man med huset då? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör kan man inom ett år begära att en bodelning ska göras (8 § sambolagen). Det finns alltså inget krav på bodelning när ett samboförhållande upphör utan detta är något som man själv aktivt måste begära. I en bodelning ska s.k. samboegendom ingå. Samboegendom är bostad eller bohag (möbler och dylikt) som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I och med att ni köpte huset under tiden du var gravid antar jag att ni köpte huset för att ni gemensamt skulle bo där. Huset utgör därför samboegendom och ska ingå vid en eventuell bodelning. När avdrag har gjorts för att täcka de skulder som finns ska resterande egendom delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Enligt lag ska den sambo som bäst behöver bostaden ha rätt att få denna avräknad på sin lott (16 § sambolagen). Något som ofta leder till att man har störst behov av en bostad är t.ex. ifall man har barn som ska bo hos sig. Ifall man övertar bostad har såklart den andra sambon rätt att få kompensation, i första hand genom annan samboegendom och ifall den egendomen inte täcker har man rätt att få betalt (17 § sambolagen).

Det finns inte någon generell rätt att istället för att ta över bostaden ha rätt att endast hyra denna. Man kan dock ansöka hos domstol om s.k. kvarsittningsrätt (28 § sambolagen). Kvarsittningsrätt innebär att du som sambo ansöker om att få bo kvar i bostaden i väntan på att en bodelning ska bli färdig. Detta ger dig alltså endast en rätt att bo kvar fram tills dess att bodelningen är färdig, därefter är det den som fått bostaden på sin lott som har rätt att bo i huset.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll