Den nya hyresgästen har fildelat, men jag har fått kravbrev. Vad gör jag?

Hej!

Jag har fått hem ett kravbrev gällande olaglig fildelning i September/Oktober 2018 från Rambergs Advokater.

Min fråga är lite annorlunda än de jag kunde hitta tidigare. Jag sålde nämligen min lägenhet i Juli 2018 och jag flyttade ut ur lägenheten 15 Augusti 2018 och fildelningen ska ägt rum 1,5 månad senare än min utflytt. Några år tidigare gjorde föreningen ett stort kollektivt avtal med Telia gällande fiber (nu skulle alltså fibern/bredbandet ingå i avgiften). Jag skrev aldrig på något själv gällande detta utan allt gick via föreningen. Routern och boxen (alla fick 1 sådan för varje lägenhet), dessa klassades som "fast" inredning och inte ett enskilt ägande utan tillhörde föreningen, i brevet de skickade ut så skulle detta säljas med lägenheten då egendomen tillhör föreningen. När jag flyttade ut så trodde jag att bredbandet skulle föras över automatiskt till de nya ägarna då allt annat också gjorde det (då bredbandet ingår i avgiften och att jag aldrig skrivit på något hos Telia själv eller fått någon faktura från Telia), men nu visade det sig att jag fortfarande stod kvar hos Telia trots att jag flyttat/sålt min lägenhet för flera månader sedan och inte bott där sedan 15 Augusti. Däremot vet jag att de nya ägarna använder routern som ingick i lägenheten (jag hade en egen router och använde aldrig den som vi fick från Telia), sedan dess har ju de använt bredbandet och tydligen detta i mitt namn, stark skriftlig bevisning finns, hur gör jag i detta ärende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till en stor mängd privatpersoner misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Ramberg Advokater. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.

Advokatbyråerna utgår från att det är ägaren till internetabonnemanget som är skyldig

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. I ditt fall anser advokatfirman att du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.

Mina råd till dig

Rättsläget är osäkert när det gäller fildelning och ansvar endast för att man är abonnentinnehavare. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.

Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan bestrida kravet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Det som då kan ske är att advokatbyrån som ombud för sin klient lämnar in en stämning och att ärendet överlämnas till domstol. Om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Du blir betalningsskyldig först när/om det fastställs av domstol.

I ditt fall kan du vända dig till advokatbyrån och informera om att du inte varit den egentliga innehavaren av internetabonnemanget. Däremot har du ingen skyldighet att göra det. Om du väljer att inte besvara kravet är det upp till den upphovsrättshavare advokatbyrån företräder att välja om den vill gå till domstol. Min personliga åsikt är att det är tveksamt att en domstol kommer att döma abonnentinnehavare endast på grunden att de står för abonnemanget. I ditt fall torde det för en sådan förhandling finnas än mer som styrker att du inte haft del i intrånget. Även om du inte har någon skyldighet att bevisa din oskuld, talar det givetvis till din fördel om du kan visa det du beskrivit i din fråga.

Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000