Den legala arvsordningen och att ärva företag

2020-12-14 i Arvsskifte
FRÅGA
HejHar en fråga angående ärvsrätt efter mina/våra föräldrar. Vår pappa startade ett företag för många år sedan när vi va små, och vi har alla i familjen varit involverde i företaget på ett eller annat sätt. Sen efter några år som min bror jobbat tillsammans med pappa så blev han delägare i företaget och även mamma var delägare, men nu har bägge våra föräldrar gått bort. Nu till frågan, Är det bara min bror som äger/ärver hela företaget efter vår pappa.? Har inte jag nån ärvsrätt efter min pappa och företaget.? Och hur mycket är min ärvsrätt.?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din bror äger endast en del av företaget och att resterande andelar ägdes av dina föräldrar. Jag utgår även från att det inte finns några testamenten varför den legala arvsordningen gäller. Arvsfrågor regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Den legala arvsordningen innebär att arvingarna äger hela arvslotten efter en efterlevande makes/makas bortgång (3 kap. § 1 ÄB). Efter den efterlevande makes/makas bortgång fördelas kvarlåtenskapet lika mellan arvingarna (2 kap. 1 § ÄB).

Kan företag ärvas?

Andelar i ett aktiebolag kan ärvas. I ett testamente kan det framgå uttryckligen vem som ska ärva bolaget. Om ett testamente saknas ingår andelarna i kvarlåtenskapet som delas lika mellan bröstarvingarna. Det innebär att andelarna i företaget som ägdes av dina föräldrar kommer utgöra en del av arvet.

Är företaget ett handelsbolag gäller andra regler. Om en bolagsman avlider ska bolaget genast träda i likvidation om inget annat har avtalats (2 kap. 26 § Handelsbolagslagen). I ett sådant fall ingår eventuella vinster efter likvidationen i kvarlåtenskapet.

Detta gäller i ditt fall

Förutsatt att inget testamente finns och den legala arvsordningen gäller har du rätt till hälften av kvarlåtenskapet efter dina föräldrars bortgång, det innefattar även andelarna i företaget som ägdes av dina föräldrar.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (628)
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?
2021-03-29 Värdering av bostadsrätt vid arvskifte

Alla besvarade frågor (91130)