Den legala arvsordningen

2016-08-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Behöver man upprätta ett testamente om man är gift och äger allt tillsammans och inte vill något annat än att de gemensamma barnen (finns inga andra barn) ska få ärva?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret på din fråga är nej, om testamente inte finns regleras arvet i enlighet med den legala arvsordningen. Lagen som reglerar detta är Ärvdabalken (ÄB). Av 2 kap 1 § framgår att bröstarvingar (det vill säga barn och barnbarn etc. i rakt nedåtstigande led) är de som ärver i första hand, av samma paragraf framgår även att arvlåtarens barn tar lika lott, det vill säga att den fördelas proportionerligt mellan barnen.

Värt att notera är emellertid att, eftersom du är gift, kommer kvarlåtenskapen från den först avlidne maken först tillfalla den efterlevande maken, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Denna kvarlåtenskap kommer tillfalla den andre maken med fri förfoganderätt, med detta avses att den kvarlevande maken har rätt att fritt förfoga över massan, den efterlevande maken får dock inte testamentera bort massan. När den efterlevande maken sedan avlider, kommer dennes hela kvarlåtenskap tillfalla era gemensamma barn, förutsatt att den efterlevande inte förordnat testamente rörande sin egen egendomsmassa, den som han innehar med s.k. full äganderätt. Enligt din fråga så verkar emellertid inte någon sådan avsikt finnas.

Slutligen, det verkar som att ni är överens om att det är era barn som ska ärva er fullt ut. Således krävs inget testamente i ert fall, er fulla kvarlåtenskap kommer att tillfalla era gemensamma barn med lika delar enligt lag.

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (419)
2021-01-19 Ärver arvingarna skulder?
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

Alla besvarade frågor (88343)