Den legala arvsordningen

Behöver man upprätta ett testamente om man är gift och äger allt tillsammans och inte vill något annat än att de gemensamma barnen (finns inga andra barn) ska få ärva?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret på din fråga är nej, om testamente inte finns regleras arvet i enlighet med den legala arvsordningen. Lagen som reglerar detta är Ärvdabalken (ÄB). Av 2 kap 1 § framgår att bröstarvingar (det vill säga barn och barnbarn etc. i rakt nedåtstigande led) är de som ärver i första hand, av samma paragraf framgår även att arvlåtarens barn tar lika lott, det vill säga att den fördelas proportionerligt mellan barnen.

Värt att notera är emellertid att, eftersom du är gift, kommer kvarlåtenskapen från den först avlidne maken först tillfalla den efterlevande maken, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Denna kvarlåtenskap kommer tillfalla den andre maken med fri förfoganderätt, med detta avses att den kvarlevande maken har rätt att fritt förfoga över massan, den efterlevande maken får dock inte testamentera bort massan. När den efterlevande maken sedan avlider, kommer dennes hela kvarlåtenskap tillfalla era gemensamma barn, förutsatt att den efterlevande inte förordnat testamente rörande sin egen egendomsmassa, den som han innehar med s.k. full äganderätt. Enligt din fråga så verkar emellertid inte någon sådan avsikt finnas.

Slutligen, det verkar som att ni är överens om att det är era barn som ska ärva er fullt ut. Således krävs inget testamente i ert fall, er fulla kvarlåtenskap kommer att tillfalla era gemensamma barn med lika delar enligt lag.

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”