Den generella arvsfördelningen

2016-11-19 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag är gift och har två barn. Hur fördelas arvet efter mig? Om jag vill att barnen ska ärva alla bankmedel måste jag skriva ett testamente då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här gäller det lite olika beroende på om det är era gemensamma barn eller inte. Eftersom det inte framgår av din fråga tänker jag att för enkelhetens skull redogör jag nedan för båda scenarion.

Gemensamma barn

Barn som makar har gemensamt ärver först när båda makar dött. Det betyder att den efterlevande maken ärver med vad man kallar för ”fri förfoganderätt”, vilket i sig betyder att hen kan konsumera det men inte själv testamentera summan eller ge bort den i gåva till någon av sina egna arvsvingar. Innan detta görs en bodelning, men eftersom resultatet blir detsamma om Har du skrivit testamente med förmån till någon annan än barnen, tar maken bara över den del barnen har via sitt laglottsskydd, dvs. hälften av dina tillgångar. För att barnen här ska ärva alla bankmedel kan du både via testamente förordna att den delen ska ges till barnen direkt. Är de underåriga kommer detta dock ändå resultera i att din make/maka förvaltar bankmedlen, men då under översikt av överförmyndaren.

Särkullbarn

Är det barn du har utanför äktenskapet blir scenariot lite annorlunda än ovan. För att förklara säger vi att du och din make/maka gemensamt har 100 kronor i giftorättsgods. När du går bort görs en bodelning vilken ger er 50 kronor vardera. Den förmögenhet du lämnar efter dig är således 50 kronor, vilket genom laglottsskyddet (som är hälften) ger barnen rätt att få 25 kronor, vilket delat på två ger oss 12.5 kronor vardera. Detta belopp har särkullbarnen rätt att utkräva direkt vid din bortgång, vilket även här kommer förvaltas av deras andra förälder om de är minderåriga. Resterande belopp ärvs med fri förfoganderätt av din make/maka och tillfaller barnen efter dennes bortgång. Det är huvudregeln vid makes arvsrätt. Angående bankmedlen kan du testamentera att barnen ska ärva dessa och göra din make arvlös, då makes arvsrätt inte är tvingande. Detta kan våra jurister hjälpa dig med på www.lawline.se/boka. Avslutande vill jag säga att det finns ett skydd för den efterlevande maken som gör att denne inte kan bli helt arvlös. Maken måste få ut minst 177 200 kronor (fyra gånger prisbasbeloppet) efter bodelning och eventuellt arv är utdelat, som skydd för att denne inte ska ”hamna på backen”.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (589)
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Alla besvarade frågor (85407)