Den ena parten ej samarbetsvillig vid gemensam vårdnad

2015-08-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Var vänder jag mig och hur går jag till väga om jag vill ha min dotter varannan vecka men hennes mamma inte går med på det fast vi har gemensam vårdnad?!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om ni har fått en dom på att ni ska ha gemensam vårdnad ska detta följas. Om som du säger din dotters mamma inte följer detta kan du gå till tingsrätt och ansöka verkställighet av domen. Domstolen kan då förpliktiga mamman att betala vite om hon inte följer domslutet. Detta framgår av kap. 21 3 § FB.

Skulle detta fortfarande inte fungera kan du ännu en gång gå till domstol och begära ensam vårdnad då mamman inte är samarbetsvillig. När frågan om vårdnaden bestäms så är barnets bästa avgörande, se 6 kap. 2a § FB. Det innebär att rätten bland annat särskilt fäster sin uppmärksamhet på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 6 kap. 2a§ 2 st. p.2 FB. I fråga om vårdnaden ska tillfalla den ene eller andra så tar rätten hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om ert barn, se 6 kap. 5§ 2 st. FB. Om ni som föräldrar omöjligen kan komma överens i sådana frågor så talar det för att vårdnaden inte ska vara gemensam. Dock görs alltid en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Detta är såklart en aningen långtgående men om inte annat är det ett argument du kan lägga fram för att få mamman att bli mer samarbetsvillig.

Ett mindre ingripande alternativ kan vara att försöka lösa problemen via samarbetssamtal. Som en del av kommunernas socialtjänst erbjuds rådgivning och samarbetssamtal till föräldrar med samarbetssvårigheter. Samarbetssamtal är frivilliga och kan ges under förutsättning att bägge föräldrarna efterfrågar sådant. Om ni som föräldrarna kommer fram till lösningar i dessa samtal kan avtal skrivas och, efter socialnämndens godkännande, få samma verkan som en dom får vid ett domstolsavgörande.

Skulle det inte finnas en dom på gemensam vårdnad så kan du självklart även gå till domstol med detta ärende och begära en dom på det.

Vill du ta detta vidare rekommenderar jag dig att kontakta en jurist i området som kan hjälpa dig med ansökan till tingsrätt. Vi på Lawline kan hjälpa dig att komma i kontakt med en jurist här.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (780)
2020-11-27 Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?
2020-11-26 Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?
2020-11-22 kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?
2020-11-22 Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

Alla besvarade frågor (86656)