Den efterlevande sambons möjlighet att begära bodelning

2016-01-31 i Bodelning
FRÅGA
Vad menas med detta?Jag kan även påminna om att om sambon vill ha en bodelning där all samboegendom fördelas, måste detta påkallas av den efterlevande sambon senast när bouppteckningen förrättas. - See more at: http://lawline.se/answers/kvarlatenskap-avliden-sambo-med-en-brostarvinge#sthash.wISGCMoZ.dpuf
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När en sambo avlider upphör samboförhållandet och den efterlevande sambon har möjlighet att begära bodelning. Vid en bodelning fördelas samboegendomen, efter avdrag för skulder, mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo med hälften vardera. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner m.m.) som förvärvats för gemensamt bruk. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag sambon avled. Det är endast den efterlevande sambon som har möjlighet att begära bodelning (således inte den avlidne sambons arvingar). En begäran om bodelning ska framställas senast när bouppteckningen efter den avlidne sambon förrättas.

Se 1-8 och 12-14 §§ sambolagen (2003:376).

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2647)
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

Alla besvarade frågor (85320)