Den andra föräldern vill inte berätta om barnets hälsa - vad kan jag göra?

2017-09-08 i Barnrätt
FRÅGA
Jag gav mamman ensam vårdnad för 5 år sedan. Nu verkar det som om pojken har blivit underviktig. Har jag rätt att få veta hans längd och vikt? Hur ska jag få veta det om mamman försöker dölja det? Pojken är 8 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om föräldrars och vårdnadshavares skyldigheter och rättigheter hittar du i föräldrabalken (FB). Du an titta närmre på den lagen här.

Vårdnadshavares informationsskyldighet

När man inte är vårdnadshavare för sitt barn kan man inte kräva ut information från myndigheter inom t. ex. skola och vård. Därför har en förälder med ensam vårdnad om ett barn vad man kan kalla informationsskyldighet gentemot en förälder som inte är vårdnadshavare, men som sa umgås med barnet (FB 6 kap. 15 §). Informationsskyldigheten innebär att vårdnadshavaren måste ge umgängesföräldern information om barnet som behövs för att främja umgänget. Det betyder helt enkelt att vårdnadshavaren måste berätta saker om barnet som kan vara bra att veta för att umgängesföräldern och barnet ska kunna utveckla och bibehålla en bra relation. Exakt vilka uppgifter det rör sig om står inte skrivet, men det kan t. ex. vara saker om barnets skolgång, fritidsaktiviteter, om barnet ska ut och resa en längre tid eller uppgifter om barnets hälsa och eventuella sjukdomar. Det finns ingen juridisk väg att gå för att kräva informationen av föräldern, utan en förutsättning är att föräldrarna kan komma överens och kommunicera kring dessa frågor på egen hand.

Ändring av vårdnad, boende, umgänge

Det enda sättet att påverka hur stort inflytande man får i sitt barns liv på juridisk väg är att föräldrarna upprättar ett avtal om ändring av vårdnad, boende och/eller umgänge och får det godkänt av socialnämnden (FB 6 kap. 6 §), eller att väcka talan i domstol om dessa frågor (FB 6 kap. 5 §). Är man orolig att föräldern med ensam vårdnad missbrukar ansvaret eller försummar barnet så att barnets riskerar att fara illa kan det finnas anledning att väcka talan om en ändring av vårdnaden, eftersom detta är en av grunderna till att en domstol enligt lag ska ändra vårdnaden (FB 6 kap. 7 §).

Sammanfattning

Ditt barns mamma har en skyldighet att ge dig information som behövs för att du och ditt barn ska kunna bygga upp och bibehålla en bra relation. Barnets hälsotillstånd självklart en sån sak som kan vara viktig för dig att få reda på. Först och främst är det ditt och mammans egna ansvar att försöka komma överens och kommunicera kring de här frågorna.

Om det inte går och problemen med kommunikationen blir för stora, om du är orolig för att ditt barn far illa eller tror att mamman försummar sitt vårdnadsansvar, så kan du försöka få till en ändring i vårdnads- och boendeförhållandet. För att undvika en krävande domstolsprocess rekommenderar jag att du först försöker komma överens med mamman. Om det är svårt erbjuder Familjerätten i er hemkommun erbjuder gratis samarbetssamtal med syfte att hjälpa föräldrar att komma överens. I sista hand kan du vända dig till en jurist som arbetar med vårdnadsfrågor och fråga om förutsättningarna för att väcka talan i domstol.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97372)