Dement persons möjlighet att ge bort pengar och förvaltares möjligheter att investera i aktier

FRÅGA
Får en person som bor på ett demensboende ge bort pengar?Får en person som sköter en demenspersons ekonomi köpa aktier för den dementa personens pengar?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du dels i lag (1924:323) och dels i föräldrabalken (FB).

Får någon med demens ge bort pengar?
Huvudregeln är att varje person har att bestämma över sin egendom. Här finns emellertid demens hos gåvogivaren, vilket kan påverka den förmågan. Avtal, här i form av ett gåvoavtal, som sluts under påverkan av demens (avtalsrättsligt en form av psykisk störning) är ogiltigt och kan alltså ogiltigförklaras så att prestationerna (pengagåvan) återgår (lag 1924:323). Observera dock att gåvan inte automatiskt är ogiltig bara genom sin existens utan att en ogiltigförklaring måste ske för att få den att återgå.

Kan en person som sköter demenspersons ekonomi köpa aktier för den dementes pengar?
Eftersom du skriver att det finns någon som sköter demenspersonens ekonomi utgår jag från att personen i fråga har fått en god man eller förvaltare förordnad för att hjälpa till med förvaltningen av demenspersonens ekonomi. God man/förvaltare har att förvalta huvudmannens egendom på ett så bra sätt som möjligt, vilket kan innebära placeringar med skälig avkastning för att få egendomen att växa (12 kap. 2–4 §§ FB). Vad gäller just köp av aktier krävs dock överförmyndarens samtycke (14 kap. 6 § FB).

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (407)
2020-01-31 Kan man bli omyndigförklarad?
2020-01-28 Säga upp godmanskap
2020-01-20 Varför behöver man betala för att ha en god man?
2020-01-06 Hur gör vi för att sälja min sjuka mammas bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (77172)