Delningsprincipen bostadsrätt

2016-05-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Min mamma köpte en bostadsrätt 2005 för 510 000 kr. 2015 fick jag den i gåva men jag tog över hennes bostadslån på 260 000 kr. Vid överlåtelsetillfället var min mammas bostad värd 850 000 kr.Vad jag har förstått så kallas detta blandat fång, frågan är bara hur mycket hon ska betala i kapitalskatt?MvhD
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ja, det stämmer att det är ett blandat fång. Bostadsrätter beskattas i enlighet med delningsprincipen om förvärvet innefattar en benefik del. Principen innebär att bostadsrätten delas upp i en gåvo- respektive köpdel.

I förevarande fall räknas skatten ut enligt nedan.

Bostaden var värd 850 000 vid överlåtelsen. 260 000 har erlagts i vederlag. Alltså har 260 000/850 000 = ca. 30% av förvärvet varit ett köp, och resterande del gåva. Din mamma ska ta upp vederlaget som intäkt, och 30% av anskaffningsutgiften får dras av. Kapitalvinsten blir då 260 000 - 153 000 (510 000 x 0,3) = 107 000 kr.

Av 107 000 kr i kapitalvinst är 22/30-delar skattepliktigt = ca. 78 500.

30% skatt på 78 500 kr = 23 550 kr.

Alltså ska din mamma betala ungefär 23 550 kr i skatt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?