Delning av den gemensamma bostaden vid bodelning mellan sambor

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo köpte en bostadsrätt tillsammans för 1 ½ år sedan. Vi delar lika på lånen men jag stod för 92 % utav kontantinsatsen vid köpet och min sambo för de resterande 8 %. Detta finns dokumenterat i kontraktet när vi köpte lägenheten, men vi har inte skrivit ett samboavtal. Om vi skulle separera/dödsfall skulle han ändå ha rätt till hälften utav kontaktinsatsen trots att det framgår i kontraktet att jag har betalat mer än honom eller är det endast ett samboavtal som är juridiskt bindande i ett sådant fall där det framgår att jag skulle ha rätt till 92 % utav kontantinsatsen? Eller räcker köpekontraktet? Jag funderar nu på att "köpa loss" de 8 % han har betalat så att jag står för 100 % utav kontantinsatsen och att jag då även har rätt till hela kontantinsatsen vid en eventuell separation/dödsfall. Vad behöver vi skriva för avtal då för att detta ska vara giltigt rent juridiskt? Tack på förhand, Matilda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring samboförhållanden finns i Sambolagen (SamboL), du hittar lagen här. Ett samboförhållande kan i lagens mening upphöra huvudsakligen på tre sätt, antingen på grund av dödsfall eller att samborna flyttar isär precis som du exemplifierar eller genom att samborna ingår äktenskap, 2 § SamboL (här). Ifall ett samboförhållande upphör på något av de sätten som du angivit så ska egendomen fördelas genom en bodelning förutsatt att någon av samborna begär det senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL (här). Detta innebär alltså att en bodelning genomförs enligt lagens bestämmelser endast ifall detta begärs av en sambo.

Ifall någon av samborna begär en bodelning avgörs dess utfall utifrån vilken egendom som anses vara så kallad samboegendom. Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendomen ifall den har förvärvats med syftet att användas gemensamt, 3 § SamboL (här). Lagen definierar vad som menas med "sambornas gemensamma bostad" och i 5 § 3 p. SamboL går det att läsa sig till att hit räknas bland annat byggnad alternativt del av byggnad som samborna tillsammans eller någon av de innehar med bostadsrätt (här). Jag förstår dig som att ni köpt bostadsrätten tillsammans för att använda den som ert gemensamma hem, där av utgör bostadsrätten samboegendom. Vid en eventuell bodelning saknar det betydelse vem som erlagt mest av köpeskillingen eller ifall det till och med skulle vara så att det endast är den ena av samborna som köpt bostaden. Hela bostadens värde kommer ändå räknas in i bodelningen och sedan delas lika mellan båda samborna. Likadelningen av samboegendomen framgår av 14 § SamboL (här).

Resultatet av detta kommer alltså bli att vid en eventuell bodelning (både vid dödsfall alternativt separation) kommer din sambo ha rätt att få ut 50 % av bostadsrättens värde. Detta gäller även ifall du köper upp hans nuvarande del av bostadsrätten och äger den till 100 % i och med att bostaden förvärvades med syftet att fungera som ert gemensamt hem. Eftersom en bodelning måste begäras för att komma till stånd så är det visserligen fullt möjligt att avstå från dessa lagregler utan att skriva ett samboavtal. Däremot har båda samborna alltid rätt att påkalla en bodelning inom ett års fristen.

Mitt råd till dig skulle härigenom vara att skriva ett samboavtal med din partner som reglerar vad som händer med bostadsrätten vid ett eventuellt upphörande av ert samboskap. I ett samboavtal kan ni bestämma att en bodelning enligt lagen inte alls ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda, 9 § SamboL (här). Du bör göra detta innan du köper loss mer av bostadsrätten från honom. Ifall ni bestämmer att bostadsrätten inte ska ingå i bodelningen blir det köpekontraktet och fördelningen av själva äganderätten som är avgörande för vad som händer med bostaden. En liten parentes som kan vara bra att komma ihåg är att ifall du köper loss bostadsrätten från din sambo under ert samboförhållande så bör du även ta över lånen ensam och betala amorteringarna på egen hand. Ifall din sambo istället fortsätter amortera på lånet som finansierat lägenheten köper han ju indirekt in sig på bostadsrätten igen.

Det kan vara svårt att skriva avtal och för att undvika senare konflikter angående vad avtalet verkligen innebär kan det ibland vara värt att ta hjälp av en jurist. Behöver ni hjälp med upprättande av samboavtalet kan ni ta kontakt med Lawline Juristbyrå, detta gör ni smidigast här.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?