Delgivning av testamente

Hej!

När anses det att ett testamente vunnit laga kraft? Min halvbror har testamenterat all sin kvarlåtenskap till mig. Testamentet har skickats till min halvbrors mor via ett rekommenderat brev, inlämnar till PostNord den 20 augusti 2020. Modern har inte hämtat ut det rekommenderade brevet. Räknas sexmånader från den 20 augusti 2020?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du verkar ha koll på att ett testamente inte vinner laga kraft förrän det godkänts av arvingarna eller fristen på sex månader löpt ut utan att någon arvinge väckt talan om klander (14 kap. 4 § första stycket och 5 § ärvdabalken). En arvinge som godkänt testamentet behöver inte delges, så jag förutsätter att din halvbrors mor inte godkänt testamentet, och att det därför är avgörande att hon delges och inte klandrar testamentet.

Fristen har troligen inte börjat löpa

Högsta domstolen har ställt upp höga krav för delgivning av testamenten. Exempelvis har det inte varit tillräckligt att testamentet kommit arvingen till handa och till synes uppfyllt kraven för delgivning för att klanderfristen på sex månader skulle börja löpa, om det inte tydligt framgått för mottagaren att syftet varit delgivning (NJA 2014 s. 996). Gällande delgivning i allmänhet så anses det i vissa fall ha skett redan när meddelandet skickas med rekommenderat brev, såsom vissa fall av uppsägning av hyresförhållanden, men då anges det klart och tydligt i lagtexten (se exempelvis 12 kap. 8 § fjärde stycket jordabalken). Något sådant framgår dock inte i reglerna om delgivning av arv och klanderfristen, och med hänsyn till de höga krav Högsta domstolen ställt upp torde det krävas att arvingen hämtat ut brevet, och att det däri tydligt framgår att syftet varit att uppnå delgivning och klanderfristens påbörjan. När mottagaren, som i ditt fall, inte ens hämtat ut brevet torde fristen därmed inte börjat löpa ännu.

Vad du kan göra

För att en person inte ska kunna undvika att delges på detta sätt finns fler sätt att delge någon enligt delgivningslagen. Att försöka delge arvingen genom rekommenderat brev som här gjorts är så kallad vanlig delgivning (16 § delgivningslagen). Du kan vända dig till polismyndigheten i syfte att få en stämningsman förordnad (41 §). En stämningsmannadelgivning kan ske på olika sätt, inklusive situationer där mottagaren inte samarbetar eller påträffas (39 §). Du kan läsa mer om stämningsmannadelgivning och även fylla i en blankett om begäran om stämningsmannadelgivning här på polisens hemsida.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”