Delgivning av testamente

FRÅGA
Hej Lawline,Vi arbetar på stiftelse och ibland får vi ett testamente från givaren och nu en fråga till er:När personen har avlidit och arvingen inte kände till testamentet, vad gör vi då?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person har avlidit och efterlämnat ett testamente ska testamentet delges till samtliga arvingar enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken (här). Testamentet vinner därefter laga kraft sex månader efter delgivningen om inte testamentet klandras. Om arvingarna godkänner testamentet vinner testamentet laga kraft direkt utan att man behöver vänta i sex månader.

Delgivningen är ett viktigt moment vid handläggningen av bouppteckningen eftersom om en delgiven arvinge inte klandrat testamentet inom sex månader från delgivningen förloras klanderrätten. Det är därmed viktigt att man kan bevisa vid bouppteckningen när en arvinge blev delgiven testamentet till exempel med att arvingen skrivit under ett mottagningsbevis.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Skatteverket har ett ställningstagande i frågan om ni vill läsa mer:

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/stallningstaganden/aldre/ar/2005/stallningstaganden2005/13024349905111.5.5c13cb6b1198121ee8580001533.html

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94588)