Delat gäldernärsansvar och preskription

2015-11-29 i Fordringar
FRÅGA
Vi lånade ut pengar till vår son och sonhustru för ca 10 år senBåda skrev under på lånehandlingen med sina namn.Nu är de skilda sen 2 år.Nu vill vi ha tillbaka pengarna. Exfrun vägrar.Kan vi kräva att de ska betala hälften var eller måste vår son betala allt själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om lån och betalning finns i skuldebrevslagen och preskriptionslagen.

Solidariskt ansvar

Då er son och exfrun tillsammans har lånat pengar av er och båda har skrivit på lånehandlingen gäller att båda ansvarar solidariskt för skulden, SkbrL 2§ 1st. Detta innebär att ni kan kräva betalt av vem som helst av dem och alltså kan kräva att de ska betala hälften var eller att en av dem ska betala allt. Om ni väljer att kräva endast en av dem på hela summan har den rätt att kräva hälften av summan av den andre, vilket alltså innebär att om ni skulle kräva er son på hela summan skulle han i sin tur ha rätt att kräva halva summan av exfrun och tvärtom om ni skulle kräva exfrun på hela summan.

Detta gäller dock inte om ni har kommit överens om delad ansvarighet för skulden, utan i så fall gäller det som är överenskommet.

Preskription

Då det var ca 10 år sedan ni lånade ut pengarna kan det dock vara så att fordran har preskriberats, så är fallet om det har gått tio år och ni inte har avbrutit preskriptionen inom de tio åren,PreskL 2§ 1st. Preskriptionen har avbrutits bland annat om antingen er son eller exfrun har utfäst betalning, betalat ränta eller amortering eller har erkänt fordringen gentemot er, eller om ni har skickat ett skriftligt krav om fordringen, PreskL 5§.

Har det inte gått tio år sedan ni lånade ut pengarna eller om ni avbrutit preskriptionen under denna tid kan ni alltså kräva att få tillbaka pengarna. Om preskriptionsavbrott inte har skett har ni förlorat rätten att kräva att få lånet återbetalat, PreskL 8§. Är det så att det snart har gått tio år bör ni alltså agera snarast, lämpligen genom att skriftligen skicka ett krav till sonen och exfrun.

Sammanfattning och rekommendation

Då ni inte verkar ha kommit överens med er son och exfrun att de har delad ansvarighet för skulden gäller att ni kan kräva dem båda på skulden, ni kan alltså kräva någon av dem på hela summan. Om ni skulle kräva en av dem på hela summan har denne i sin tur rätt att kräva den andra på halva summan. Då ni lånade ut pengarna för ca tio år sedan har ni endast rätt att kräva att de ska betala tillbaka lånet om inte tio år har gått sedan lånets uppkomst eller om ni har avbrutit preskriptionen under denna tid. Om det snart har gått tio år och ni inte har avbrutit preskriptionen bör ni snarast göra det. Även om det har gått tio år bör ni skicka ett kravbrev, chansen finns att skulden då betalas. Däremot kan ni efter att tio år har passerat inte driva en process i domstol om fordringen, den skulle då som sagt ses som preskriberad. Ifall er son eller exfrun betalar fordringen efter mer än tio år kan de inte heller hävda att de ska få tillbaka pengarna från er igen på grund av preskriptionen utan betalningen från deras sida är trots allt bindande.

Om ni vill att vi ska titta ytterligare på frågan och hjälpa er att upprätta ett kravbrev är ni välkomna att höra av er till mail info@lawline.se eller telefon 08-533 300 04.

Med vänliga hälsningar

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (728)
2020-10-24 Privatperson betalar inte enligt skuldebrev
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?

Alla besvarade frågor (85286)