Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?

FRÅGA
Hej.Jag bor ihop med en person sedan flera år tillbaka. Då är vi sambos. Vi har inget avtal.En har köpt olika saker (möbler, bil mm) medans den andra har betalt hyra, hushåll, mat mm.Om vi gör slut, delar vi på allt 50/50?Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, undrar du om du och din sambo ska dela på allt 50/50 om ni gör slut. Detta aktualiserar frågor i sambolagen.

Bodelning
Det är enligt 8 § frivilligt för sambor som separerar att göra en bodelning. Paret kan komma överens om att dela upp egendomen mellan sig på något annat sätt än genom bodelning. Begär den ena av dem bodelning, ska den göras.

Utgångpunkten enligt 3 § är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad menas bl.a. fast egendom, hyresrätt och bostadsrätt som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem (5 §). Fritidshus och egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas emellertid inte som samboegendom (7 §). Sambor kan i vissa fall anses vara samägare till saker som utåt sett endast ägs av en av dem, detta kallas dold sam­äganderätt. Om en av samborna har dold samäganderätt i egendom som endast den ene av samborna framstår som ägare till, ska även detta ­beaktas vid bodelningen.

Det är alltså endast värdet av dessa tillgångar (samboegendomen) som ska läggas ihop vid andelsberäkningen (12 §), därifrån ska skuldtäckning göras d.v.s. att skulder ska dras av från tillgångarna (13 §). Resterande av samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 §).

Ditt fall
Är ni sambos, gäller sambolagen för er. Detta innebär att bodelning kan göras vid ert förhållandes upphörande om någon av er begär det. Hursomhelst, ska enbart samboegendom delas lika på, inte all egendom.

Jag hoppas att detta var till hjälp, återkom gärna om du har fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96504)