Delägares ansvar i handelsbolag

2016-01-30 i Bolag
FRÅGA
Hej har haft ett handelsbolag som gick i konkurs med skulder. Försökte dela upp skulderna med den andra bolagsmannen . Fick en deal med inkasso företag och betalade min del men den andra struntade i det. Är det så att jag måste fortsätta betala på hans del. För att slippa kronofogden?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av Handelsbolagslagen 2:20 framgår att bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. Innebörden av detta är att de som har fordringar på bolaget har rätt att vända sig till valfri bolagsman och kräva ut fordringens fulla belopp. Således kan bolagsborgenärerna helt legitimt välja att rikta hela sitt krav mot dig om din kompanjon inte vill eller kan betala. Om du inte betalar kan de i förlängningen ta hjälp av kronofogden för att verkställa sitt krav.

En annan sak är att du har regressrätt gentemot din kompanjon med halva det totala beloppet för det fall du betalar alla bolagets skulder .

Mitt råd är sammanfattningsvis att du fortsätter med att betala även hans del och samtidigt vänder dig till honom med ditt regresskrav.

Hoppas svaret var till någon hjälp!

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86728)