Delägare köp av fastighet på offentlig auktion

FRÅGA
Vid tvångsförsäljning av fastighet då en av delägarna önskar köpa fastigheten, måste denne erlägga köpeskilling för hela fastigheten vid auktionstillfället, eller bara för den del som vederbörande ännu inte äger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten vid delägd fastighet är att man försöker komma överens. Och är man ett antal delägare så brukar den delägare som vill ha fastigheten köpa ut övriga delägare. Ska en delägare köpa ut övriga kan priset bestämmas på olika sätt. Ett sätt är att låta en eller två fastighetsmäklare värdera fastigheten så att ni kan ha värderingen som riktmärke för köpeskillingen. Ett annat sätt är att bestämma värdet till 1,33 x taxeringsvärdet eftersom ambitionen med taxeringsvärdet är att det ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet.

Går det inte att komma överens eller att få samarbetet att fungera återstår försäljning. Jag antar att ni har ansökt hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Har en delägare begärt att fastigheten ska säljas på offentlig aktion kan normalt inte övriga delägare hindra att försäljningen genomförs. Ska fastigheten säljas på offentlig auktion är utgångspunkten att delägaren får lägga bud precis som alla andra. Delägaren får erlägga köpeskillingen för hela fastigheten vid aktionstillfället och det spelar ingen roll om denne äger någon del i fastigheten. Man får se det som så att om en annan skulle köpt huset får man ju pengar för sin del. När en delägare istället köper så "säljer" denne delägaren först sin del och sen köper tillbaka den. Kom ihåg att vid en eventuell offentlig auktion måste en ordentlig värdering göras precis som vid en ”vanlig” försäljning. De kostnader som uppstår i samband med auktionen (värdering, annonser etc.) ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten, 15 § samägandelagen. Det saknar betydelse vem som har begärt försäljningen.

Undrar du något annat så är det bara att höra av sig igen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (48)
2021-07-04 Minimipris vid tvångsförsäljning av samägd fastighet
2021-06-01 Får kronofogden sälja ett hus jag deläger?
2021-03-31 Hur gör man en sakägarförteckning?
2021-03-21 Arrendators skydd i samband med exekutiv försäljning

Alla besvarade frågor (94588)